Çekmeköy Belediyesince “Tarih-i Ayasofya-i Kebir” yapıtı yayımlandı

Perez

Global Mod
Global Mod
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nin bir daha ibadete açılması üzerine hazırlanan eser, Doç. Dr. Şefik Memiş’in editörlüğünde araştırmacılar Dr. Şakir Turan ve müellif Hüseyin Sarı tarafınca kaleme alındı.

“Tarih-i Ayasofya-i Kebir” kitabıyla Şemseddin Karamani’nin “Tarih-i Beyan-ı Bina-yı Ayasofya-i Kebir”, Yusuf bin Musa bin Musa el-Balıkesri ile Yusuf bin İlyas Balıkesri’nin “Tarih-i Ayasofya” isimli yapıtları, bugünün okuyucusuna sunuldu. Yapıtların tıpkıbasım, çevrimyazı, günümüz Türkçesi ve İngilizcesinin bulunduğu çalışmada sadeleştirilmiş metinlere de yer verildi.

“Mabetler, toplumların tarihî birikimlerini yansıtan hafızaları oldular”

Çekmeköy Belediye Lideri Ahmet Poyraz, insanlık tarihi boyunca her dinin kendine has mabetleri olduğuna işaret ederek, “Bu mabetler, bir ibadethane olmanın ötesinde o toplumların tarihi birikim ve tecrübelerini yansıtan toplumsal hafızaları oldular. Geçmişin ruhunun bugünle ve gelecekle buluşmasını sağladılar. Ayasofya Camii de bu biçimdesi bir özelliğe sahiptir.” tabirlerini kullandı.

Poyraz, İstanbul’un fethinden daha sonra Ayasofya’nın tarihini anlatan Rumca yapıtların Müslüman alimlerce Arapça, Farsça ve Türkçeye çevrilerek daha sonraki jenerasyonlara aktarıldığını söz ederek, kelamlarını şu biçimde sürdürdü:

“Bu yapıtlardan üç tanesi birinci periyoda ilişkin olduğu için hassaten ehemmiyete sahiptir. Birincisi, Şemseddin Karamani’nin Farsça, Arapça ve Türkçeye çevrilen “Tarih-i Beyan-ı Bina-yı Ayasofya-i Kebir” yapıtıdır. İkincisi, Yusuf bin Musa bin Musa el-Balıkesri’nin Hicri 884’te Rumcadan çeviri ettiği “Tarih-i Ayasofya” ve üçüncüsü ise Yusuf bin İlyas Balıkesri’nin “Tarih-i Ayasofya” yapıtıdır.”

3 farklı yazma yapıtın Osmanlıca nüshaları okuyucuyla buluştu

Dr. Şakir Turan da Ayasofya’nın tarihini ele alan yapıtların Fatih Sultan Mehmet devrinden başlayarak 1900’lü senelera kadar yazılan yazma ve matbu yapıtlardan oluştuğunu lisana getirdi.

Muharrir Hüseyin Sarı ise “Tarih-i Ayasofya-i Kebir” kitabıyla Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı bünyesindeki yazma eser kütüphanelerinde bulunan Ayasofya tarihiyle ilgili 3 farklı yazma yapıtın Osmanlıca nüshalarının, latinize edilip sadeleştirildiğini ve değerlendirilmeleriyle birlikte okuyuculara sunulduğunu söz etti.

Çekmeköy Belediyesi Kültür Yayınları tarafınca ayrıyeten Prof. Dr. Haşim Şahin’in “Bir Dönem Üç Veli”, Doç. Dr. Arif Kolay’ın “İstanbul’un Hayat Pınarı Çekmeköy” ve genç müelliflerin öykülerinin yer aldığı “Açık Fikir Harmanı” yapıtları de kitapseverlerin beğenisine sunuldu.
 
Üst