İhracat ve ithalat ünite bedel endeksleri arttı

sezer

New member
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2022 yılı Mart ayına ilişkin Dış Ticaret Endeksleri’ni deklare etti. Buna göre, ihracat ünite kıymet endeksi mart ayında bundan evvelki yılın tıpkı ayına nazaran yüzde 10,7 arttı. Endeks bundan evvelki yılın tıpkı ayına nazaran, besin, içecek ve tütünde yüzde 6,0, hammaddelerde (yakıt hariç) yüzde 16,8, yakıtlarda yüzde 79,1 ve imalat endüstrinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 7,9 arttı.

İhracat ünite paha endeksi 2022 yılı birinci çeyrekte bundan evvelki yılın birinci çeyreğine bakılırsa yüzde 9,4 arttı.

Bilgilere nazaran, ihracat ölçü endeksi kelam konusu ayda bundan evvelki yılın tıpkı ayına bakılırsa yüzde 8,2 arttı. Endeks bundan evvelki yılın birebir ayına nazaran, besin, içecek ve tütünde yüzde 22,3, hammaddelerde (yakıt hariç) yüzde 0,8, yakıtlarda yüzde 32,7 ve imalat endüstrinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 8,7 arttı. İhracat ölçü endeksi 2022 yılı birinci çeyrekte bundan evvelki yılın birinci çeyreğine bakılırsa yüzde 10,4 arttı.

İthalat ünite bedel endeksi yüzde 33,7 arttı

İthalat ünite bedel endeksi bu yılın mart ayında 2021’in birebir ayına bakılırsa yüzde 33,7 arttı. Endeks bundan evvelki yılın tıpkı ayına bakılırsa, besin, içecek ve tütünde yüzde 12,4, hammaddelerde (yakıt hariç) yüzde 19,2, yakıtlarda yüzde 174,2 ve imalat endüstrinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 10,1 arttı.

İthalat ünite bedel endeksi 2022 yılı birinci çeyrekte bundan evvelki yılın birinci çeyreğine bakılırsa yüzde 37,1 arttı.

İthalat ölçü endeksi ise kelam konusu ayda yüzde 2,2 azaldı. Endeks bundan evvelki yılın birebir ayına nazaran, besin, içecek ve tütünde yüzde 19,5, hammaddelerde (yakıt hariç) yüzde 7,2 ve yakıtlarda yüzde 7,1 azalırken, imalat endüstrinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 1,6 arttı.

İthalat ölçü endeksi 2022 yılı birinci çeyrekte bundan evvelki yılın birinci çeyreğine bakılırsa yüzde 3,6 arttı.

Mevsimden arındırılmış ihracat ve ithalat ölçü endeksi azaldı

Mevsim ve takvim tesirlerinden arındırılmış seriye nazaran; 2022 Şubat ayında 150,4 olan ihracat ölçü endeksi yüzde 3,9 azalarak, 2022 Mart ayında 144,5 oldu. Takvim tesirlerinden arındırılmış seriye bakılırsa ise; 2021 Mart ayında 142,8 olan ihracat ölçü endeksi yüzde 8,2 artarak, 2022 Mart ayında 154,5 oldu.

Mevsim ve takvim tesirlerinden arındırılmış seriye bakılırsa, 2022 Şubat ayında 114,6 olan ithalat ölçü endeksi yüzde 4,2 azalarak, 2022 Mart ayında 109,8 oldu.

Takvim tesirlerinden arındırılmış seriye bakılırsa ise; 2021 Mart ayında 115,6 olan ithalat ölçü endeksi yüzde 2,2 azalarak, 2022 Mart ayında 113,1 oldu.

Dış ticaret haddi 75,3 olarak gerçekleşti

İhracat ünite paha endeksinin ithalat ünite kıymet endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve 2021 yılı Mart ayında 91,0 olarak elde edilmiş olan dış ticaret haddi, 15,7 puan azalarak, 2022 yılı Mart ayında 75,3 oldu.

Dış ticaret haddi, 2022 yılı birinci çeyreğinde, geçen yılın tıpkı periyoduna nazaran 19 puan azalarak 74,9 oldu.
 
Üst