Teknoloji, Türkiye genelinde işletmeleri geleceğe taşıyacak

ahmetbeyler

Active member
“2021 yılının sonuna hakikat yaklaşırken Türkiye’deki işletmelerin sosyo-ekonomik büyümeyi ve iş alanındaki muvaffakiyetlerini hızlandırmak için teknolojiye yatırım yaptıklarını görüyoruz. İnovasyonların, kesimlerin kimilerinin sürdürülmesine kıymetli katkıda bulunan en değerli ögelerden biri olduğu ve dijital dönüşümün gerçekleştiği tüm dallarda sağladığı sürat ve ölçeğin dikkate bedel olduğu hayli açık. Teknoloji yardımıyla işletmeler faaliyetlerini sürdürdüler, öğrenciler eğitimlerine sanal sınıflarda devam ettiler, beşerler toplumsal hayatlarına çevrimiçi devam ettirdiler ve temel hizmetlerin akışı sağlandı.

Teknoloji ömrün devam etmesini mümkün kıldı

Geçtiğimiz yıl, değişen teknolojinin gerçek kullanıldığında ne kadar büyük bir güç olduğunu kanıtlarken gelecekte neleri mümkün kılabileceğini de gösterdi ve dijital bir geleceğin toplumsal gelişimimizde nasıl değerli bir rol oynayacağını gördük. Teknoloji aktif bir biçimde kullanılması durumunda toparlanmayı desteklemek için global eforlara öncülük etmeye devam edecek ve hükümetlerin uzun vadede “daha âlâ bir biçimde bir daha inşa edilmesini” sağlamada değerli bir rol oynayacak.

Türkiye’deki işletmeler toparlanma stratejileri uygularken teknolojiye, ilişkiye ve dijital uçurumlar içinde köprü oluşturmaya hakikaten kıymet verdiklerini görmek hiç de şaşırtan değil. Hekim randevusunu çevrimiçi aldığımız, iş gayeli görüntü konferansların kullanıldığı, biroldukça temel hizmetin ve tedarik zincirinin dijitalleştiği, dijital dönüşümün meyvelerini almaya başladığımız bir dünyada yaşıyoruz.

Gerçekten, Dell Technologies, Intel ve Akademetre Research tarafınca yapılan bir araştırma, Türkiye’deki işletmelerin yüzde 82’sinin 2020 yılında dijital dönüşüm programlarını hızlandırdıklarını ortaya koydu. Çalışmaya katılan işletmelerdeki dijital dönüşümün hızlandığını gösteren diğer bir bulgu ise şu biçimde: İşletmelerin yüzde 72’si yeni eser ve hizmetlerin geliştirilmesini hızlandırmak için dijital teknolojileri kullanıyor. Bu yeterli bir gelişme. Lakin daha yapılacak bir epeyce şey var. Daima dönüşüm, birfazlaca işletme geleceğe hakikat ilerlerken dönüşümle ilgili esaslı pürüzlerle karşı karşıya kaldığından epeyce kolay değil.

En değerli öge bağlı kalmak

Teknoloji, hükümetlerin beşerler için çalışan bir dünya oluşturmalarında büyük ehemmiyet taşıyan kuvvetli bir araç olarak öne çıkıyor. İrtibat teknolojileri işletmelerin, kurumların ve kamu hizmetlerinin verimli bir biçimde çalışmaya devam etmesini sağlayarak dijital hizmetlerin kullanıma sunulmasını destekliyor. Türkiye, e-devlet stratejilerini desteklemekten tele sıhhat altyapısına yardımcı olmaya ve eğitimde dijital dönüşüme yatırım yapmaya kadar daha eşit bir toplum için değişen teknolojinin oynadığı rolün ehemmiyetini benimsiyor.

değişen teknolojinin bir öteki değerli ögesi olarak eğitimde ve gençlerin hünerlerini geliştirmelerinde manalı bir tesir yaratma potansiyeli öne çıkıyor. Her geçen gün daha da fazla öğrenci bilgisayar bilimleri ve makine tahsili alanında meslek yapma konusunda araştırmalar yaparken BT alanında meslek yapmak isteyen lakin kullanılmayan bir yetenek havuzu görüyoruz. McKinsey & Co.’nun Türkiye’de çalışmanın geleceğine dair hazırladığı bir rapora nazaran, bilhassa teknoloji ile ilgili bölümlerde şu anda var olmayan mesleklere yönelik 1,8 milyon istihdam yaratmak mümkün. Bu bağlamda, ticari muvaffakiyetin ve gelecekteki ekonomik büyümenin önünü açan dijital araçlara ahenk sağlamak her zamankinden daha fazla gerekli olacak.

Büyük değişimleri hesaba katmak için inovasyonların suratına ayak uydurmak

Türkiye, çeşitlilik içeren ve dijital bir iktisat için gayretlerini ilerletmeye devam ederken, işletmelerin de dijital dönüşüm planlarını hızlandırmaya devam etmeleri gerekiyor. Önümüzdeki periyotta iş ortamına üç değerli değişimin hakim olması bekleniyor.

Bulut teknolojileri artık olursa düzgün olurdan çıkıp bir mecburilik haline geldi

Genel, özel ve hudut bilişim ortamlarını kapsayan bulut işletim modellerine yapılan yatırımlar artarak devam edecek. İşletmelerin bilgilerini korumak için gereksinim duydukları güvenlik ve görünürlük ile BT’nin her yerde süratli bir biçimde ölçeklenmesini ve yönetilmesini sağlayacak. IDC’ye nazaran Orta Doğu, Türkiye ve Afrika (META) bölgesindeki genel bulut hizmetlerine yapılan toplam harcama 2020 yılında 3,7 milyar doları aştı. Önümüzdeki beş yıl ortasında her yıl bileşik olarak yüzde 25,5 büyüyerek 2025 yılında 11,6 milyar dolara ulaşması bekleniyor.

Türkiye’de CIO’lar bulut seyahatine fazlacatan başlamış durumdalar yahut halihazırda bulut tabanlı teknolojileri uygulama sürecindeler. Ayrıyeten, biroldukca işletme açısından giderek çeşitlenen bulut ortamı muazzam ölçüde BT karmaşıklığına niye oluyor ve ortamları birleştirirken riskleri azaltan pek oldukcalu bulut stratejisine sahip olmak ileriye yönelik olarak büyük ehemmiyet kazanıyor.

Data muhafaza ve kurumsal esneklik planlama kritik değer taşıyor

Günümüzün her vakit açık iktisadında işletmeler, siber güvenlik stratejileri geliştirme baskısıyla karşı karşıyalar. Bu niçinle ileride, işletmelerin kritik bilgilerini savunmalarına ve muhafazalarına yardımcı olacak teknoloji ve iş süreçleri içindeki siber dayanıklılığa ve sinerjiye daha bütünsel bir yaklaşım bakılırsaceğiz.

İş bir sonuçtur, bir yer değil

2020 yılında işin bir yer değil bir sonuç olduğunu gördük ve bu zihniyet kalıcı olacak. Ayrıyeten, Türkiye’deki işletmeler bayanları iş gücünün bir kesimi olmaya ve esnek mesleklere sahip olmaya teşvik ederken, temas zorluklarını ve Y nesli çalışanların gereksinimlerini ele almak için uzaktan çalışma modelini kısmi tahlillerden biri olarak kullanıyor.

İşin geleceği, hibrit çalışma modeli olmaya devam ettikçe işletmeler, iş sürekliliğini ve iş birliğini sağlayan daha düşük maliyetli teknolojilere muhtaçlık duyacaklar. Sonuç olarak işletmeler yerinde tüketim ve “Hizmet Olarak” tahlillerin bilhassa iktisat ve karşılaştıkları kısa geri dönüş açısından yardımcı olacağını gorecekler. Örneğin, “Sanal Masaüstü Altyapısı” (VDI), kritik kullanıcılar için inançlı ve yüksek performanslı erişim sağlarken “Hibrit Bulut” bilgi merkezi kaynaklarının ölçeklenebilmesine imkan tanıyacak.

Sonuç

Kamu ve özel kesimde dijital dönüşüme yönelik muazzam baskıyla bir arada BT teknolojileri sosyo-ekonomik ilerlemenin temel itici gücü olacak. Bu, aslında büsbütün bir tercih problemi: İşletmeler bekleyip geride kalmayı mı yoksa geleceğin dijital şirketleri olmayı mı tercih edecekler?”
 
Üst