Timaş Akademi yayın hayatına Merhaba diyor

Perez

Global Mod
Global Mod
Yayın ömrüne başladığı 1982 yılından bugüne binlerce kitap ve milyonlarca okura ulaşan Timaş Yayınları, ‘Timaş Akademi’ ile toplumsal bilimlerin değerli alanlarında yayımlayacağı yepisyeni kitaplarla bir daha okurların büyük ilgisini çekecek.
Timaş Akademi, Ekim ayıyla bir arada okurların karşısına toplumsal ve beşeri bilimlerin ideoloji, tarih, edebiyat araştırmaları, sosyoloji, ilahiyat, filoloji, antropoloji, siyaset bilimi, Türkoloji, psikoloji, milletlerarası ilgiler ve hukuk üzere alanlarında Türkiye’den ve dünyadan özgün, kaliteli çalışmalarla çıkmayı hedefliyor. Timaş Akademi ile yayına hazırlanacak tüm çalışmalar birbirinden bedelli, alanlarında uzman isimlerin yayın danışmanlığında pahalandırılacak. Timaş Akademi’nin istişare heyetinde Prof. Dr. Ali Akyıldız, Prof. Dr. Asım Cüneyd Köksal, Dr. Kaan Durukan ve Dr. Hakan Fazilet yer alıyor. Timaş Akademi’de yayına hazırlanacak eserler, akademik kriterlere uygunlukları onaylandıktan daha sonra editör masasındaki yerini alacak. Titiz editöryal çalışmanın akabinde ise eserler okuyucusuyla buluşacak. bu biçimdece akademi dünyasının birbirinden değerli çalışmaları akademinin kütüphanesinden bu alanlara ilgisi olan tüm okurların kütüphanesine Timaş Akademi etiketiyle taşınacak.

Tarihçilik ve Sistem Üzerine – Prof. Dr. Ali Akyıldız

Tarih yazmak, tarih yapmak kadar kıymetlidir.

Son periyot Osmanlı tarihi üzerine yaptığı dikkat alımlı çalışmalarla ön plana çıkan Prof. Dr. Ali Akyıldız, Tarihçilik ve Usul Üzerine ismini verdiği bu yapıtında tarihçilik mesleği ve tarihçiliğin usulüne dair yazdığı makalelerini bir ortaya getirerek tarih öğrencileri ve genç tarihçiler için bir el kitabı oluşturmaktadır. Osmanlı tarihi araştırmaları sırasında karşılaşılan sorunlar ve bu sorunlar hakkında ileri sürülen tahlil yollarını içeren bu makaleler, tarih araştırmacıları için pek ufuk açıcı bilgiler içermektedir. Tarih yazımındaki yükselen trendlerden biri olan biyografi yazıcılığı, hanedan tarihi üzerine yapılan çalışmalarda karşılaşılan sorunlar, tarih araştırmalarına temel teşkil eden evrakların neyi söyleyip neyi söylemediği, Hicri takvimi Miladi takvime çevirme sırasında yaşanılan sıkıntılar ve bunlar için ileri sürülen tahlil formları, Yakın Çağ Osmanlı sosyo-ekonomik tarihinde karşılaşılan kaynak meseleleri ve Osmanlı arşivinin değeri üzere hususlar Ali Akyıldız’ın bu kitapta yer alan makalelerinde cevaplamaya çalıştığı bahisler içinde yer almaktadır. Prof. Dr. Ali Akyıldız, bu kitapta bir ortaya getirdiği makaleleriyle tarihçilik mesleğine yeni adım atmış genç araştırmacıların bu uzun ve meşakkatli yolda birinci taşları döşemelerine yardım etmektedir.

Editörün Görüşü

Son devir Osmanlı tarihi üzerine yaptığı ses getiren çalışmalarla otorite olarak kabul edilen Prof. Dr. Ali Akyıldız’ın bu çalışması tarih öğrencilerine ve araştırmacılarına yol gösterecek bir rehber niteliği taşıyor.

niye Değerli?

Bu kitap, Ali Akyıldız’ın akademik hayatı boyunca yaptığı belirli başlı çalışmaların akabinde geriden gelenlere yol gösterici olması için kaleme aldığı tarihçilik ve tarih sistemi hakkındaki makalelerden oluşmaktadır. Eser, alanın otoritesi sayılan bir ismin akademik hayatı boyunca kendi emeğiyle döşediği taşların haritasını genç tarihçilere tanım etme ve bu genç tarihçilerin de kendi taşlarını döşeyebilmelerine imkân tanımak üzere kaleme alınmıştır. Bu eser, genç tarihçilerin ve tarih araştırmacılarının tarihçilik mesleği ve metodolojisi üzerine bilgi sahibi olmalarına katkı sağlayacaktır.

Kitaptan

“Tarih fazlaca farklı parametrelerin öncellenebileceği ve kullanılabileceği bir alan olduğu için önemli bir donanım gerektirir. Beşere dair olan her şey tarihin konusuna girer. Bu açıdan çalışılan hususun değişik veçheleriyle ortaya konulabilmesi için toplumsal bilimlere ilişkin farklı disiplinlerin bilgileri ve biçimleri hakkında bilgi sahibi olması, tarihçiyi zenginleştirip farklı kılar.”

Halife Abdülmecid Efendi – Dr. Lale Uçan

Vaktin Ruhunun Peşinde Bir Osmanlı…

Bu kitap, 20. yüzyılın birinci çeyreğinde tarihin kırılma anlarından birinin direkt muhatabı olan Halife Abdülmecid Efendi’nin hayatını tüm detaylarıyla ortaya koymaktadır. Kitapta, Halife Abdülmecid Efendi’nin siyasi yaşantısının ötesinde gündelik ömrü, Dolmabahçe Saray teşkilatı ile ilişkilendirilmiştir. Şehzâdeliğinden halifelik senelerına kadar yanında olan beşerler ve onlarla alakaları, saray teşkilatının anlaşılmasına katkı sağlayacak bilgiler olarak öne çıkmaktadır. Çalışmada Abdülmecid Efendi’nin eğitimi, arkadaşları, dostları, okuduğu eserler ortaya çıkarılırken, kurmuş olduğu ilgi ağı kültürel ve çevresel dinamikler çözümlenerek ele alınmıştır. Abdülmecid Efendi, kendisi için oluşturduğu sanat muhitinin tesiriyle bir dönüşüm hayatıştır. Bu niçinle, elinizdeki bu çalışma incelediği vakit diliminin dinamikleriyle bir arada değerlendirilmiştir. Ressam Abdülmecid Efendi’nin müzik ve çizgi sanatına olan ilgisine bu bağlamda bakılmıştır. Bahisle ilgili arşiv gereçlerinden, birincil ve ikincil kaynaklardan yararlanılmıştır. Bu eser, vaktin ruhunun peşinde bir halifenin ömrünü gözler önüne sermektedir.

Editörün Görüşü

Dr. Lale Uçan, Osmanlı Devleti’nin tarih sahnesinden çekildiği ve Türkiye Cumhuriyeti’nin doğduğu sırada sahneye çıkan bir isim olan Abdülmecid Efendi’nin hayat kıssasını bütün detaylarıyla okuyucuların gözlerinin önüne seriyor.

niye Kıymetli?

Bu eser, Osmanlı hanedanının son resmî temsilcisi ve son İslam halifesi olan Abdülmecid Efendi’nin ömrünü bütün detaylarıyla gözler önüne sermektedir. Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak bakılırsav yapan Dr. Lale Uçan tarafınca kaleme alınan bu eser, ismi epeyce bilinmesine karşın ömrü hakkında ayrıntılı bilgi pek de bulunmayan Halife Abdülmecid Efendi’nin vaktin ruhunun peşinde koşuşunu resmetmektedir. Çocukluğu, şehzadeliği, veliahtlığı, halifeliği ve sürgün yılları büyük bir titizlikle Dr. Lale Uçan tarafınca büyük bir titizlikle incelenmiş ve hayatı bütün detaylarıyla yazıya dökülmüştür.

Kitaptan

“Abdülmecid Efendi, Doğu temelli, fakat Batı’ya uzantıları olan bir sentez dünya kurgulamıştır. Bu kurgunun ortasında gidip gelmeler yaşayan Abdülmecid Efendi’nin ömrüne hem çağdaş birebir vakitte klasik dünya görüşünün gücü yansımıştır. Onun bu özelliklerini eğitiminden aile münasebetlerine, sanatından arkadaş etrafına takip edebiliriz.”

Şer’i Siyaset – İbn Teymiyye

İslam toplumlarında siyasi fikrin çerçevesini çizen eser…

Miladi 13. yüzyılın ikinci yarısı ile 14. yüzyılın birinci yarısında yaşayan İbn Teymiyye kaleme aldığı yapıtlarla İslam fikir tarihini değerli ölçüde etkilemiş isimlerden biridir. En değerli yapıtı kabul edilen ve Türkçeye Şer’i Siyaset ismiyle Prof. Dr. Soner Duman tarafınca Arapçadan çeviri edilen es-Siyâsetü’ş-Şer’iyye fî ıslâhi’r-râî ve’r-raiyye, İslam siyaset kanısı alanında kaleme alınan eserler içinde ön sıralarda yer almaktadır. İbn Teymiyye bu yapıtında ülkü siyasetten bahsetmektedir. İbn Teymiyye siyasî mevzuları ele alırken emanet ve ehliyet hususları üzerinde ısrarla durmakta, devlet kademesindeki her bir nazaranve ehliyet, liyakat ve emniyet sahibi kimselerin atanması gereğinden kelam etmektedir.

İslam siyaset niyetinin kıymetli isimlerinden biri olan İbn Teymiyye’nin bu yapıtı bir bütün halinde bakıldığında İslam siyaset fikri konusunda nassların ve tarihî uygulamanın nasıl görüldüğünü tespit konusunda kıymetli bir birikim sunmaktadır. Bu istikametiyle bu eser, mevzuya ait araştırma yapanlar için değerli metinlerin başında gelmektedir.

Editörün Görüşü

İslam siyaset kanısının temelini oluşturan birinci tartışmalar ve bilgiler fıkıh ilminin kurucu metinlerine kadar gitmektedir. Genel fıkıh yapıtlarının farklı kısımlarında dağınık bir halde ele alınan siyasete ait mevzular ilerleyen devirlerde ehemmiyetine binaen müstakil çalışmalara husus olmuştur.

İbn Teymiyye’nin Şer’i Siyaset isimli yapıtı İslam siyaset niyetinin ele alındığı kıymetli çalışmalardan biridir.

niye Değerli?

İslam niyet tarihininönde gelenlerinden biri olan İbn Teymiyye’nin es-Şer’i Siyaset isimli yapıtı İslam siyaset fikri alanındaki değerli yapıtlardan biridir. İbn Teymiyye yapıtında sıklıkla ülkü siyasetten kelam etmektedir. birebir vakitte yeri geldikçe kendi devrinde rastladığı aksiliklere temas etmekte, bunlardan hareketle “imkân ölçüsünde sorumluluk” konusuna vurgu yaparak gerçek siyasete bu bağlamda temas etmektedir.

Yapıtı ayrıcalıklı kılan konulardan birisi müellifin kendi devrinde rastladığı idareler, kümeler, farklı devlet bakılırsavlerini üstlenmiş memurlara dair yaptığı tespit, tasnif ve taksimlerdir. Bilhassa din-siyaset ilgisi, siyasalların olumlu ve olumsuz davranış biçimleri, kamu misyonu üstüne alanlerin ahlakî vasıfları konusunda müellifin özgün tespit ve değerlendirmeleri bulunmaktadır.

Kitaptan

Hz. Ömer (r.a.) şöyleki demiştir: “Bir kimse Müslümanların rastgele bir işinin başına geçer de daha sonra sadece sevdiği yahut akrabası olduğu için idaresi dâhilinde olmak üzere bir şahsa vazife verse Allah’a, resulüne ve Müslümanlara hıyanet etmiş olur.”

Osmanlı Hilâl-i Ahmer Cemiyeti – Dr. Hüsnü Ada

Birinci Çağdaş Osmanlı Sivil Toplumunun Öyküsü…

Bu çalışma, Osmanlı topraklarında Osmanlılar tarafınca kurulan birinci çağdaş sivil toplum örgütü olan Osmanlı Hilâl-i Ahmer Cemiyeti’nin 1868-1911 yılları içindeki faaliyetlerini ele almaktadır. Yapıtı kaleme alan Dr. Hüsnü Ada, Cemiyet’in kuruluş sürecini, faaliyet alanlarını, savaşlar ve başka toplumsal sorunlar sırasındaki çalışmalarını tüm bilgileriyla aktarmaktadır. Hilâl-i Ahmer Cemiyeti üzerine yapılan çalışmalar çoklukla Cemiyet’in 1911 yılı daha sonrası faaliyetlerini ele aldığından 1911 öncesi periyot pek bilinmemektedir. Dr. Hüsnü Ada’nın bu çalışması, Cemiyet’in karanlıkta kalan bu periyodunu aydınlatmaktadır.

Editörün Görüşü

Bu kitapta, Marmara Üniversitesi Tarih Kısmında doktora eğitimini alan Hüsnü Ada, günümüzde Kızılay olarak bildiğimiz Osmanlı Hilâl-i Ahmer Cemiyeti’nin kuruluş kıssasını tüm bilgileriyla söylemektedir. Cemiyetin kuruluş kıssası, milletlerarası alanda tanınma için yapılan çalışmalar, faaliyet alanları, yaptığı çalışmalar, toplumsal omurdaki karşılığı bu yapıtta ele alınan mevzular içinde yer almaktadır. Çoklukla, Hilal-i Ahmer Cemiyeti’nin tarihinin 1911’den daha sonraki kısmı güzel bilinmektedir. Hüsnü Ada, bu yapıtıyla Cemiyet’in 1868-1911 yılları içindeki periyoda ışık tutmaktadır.

niye Değerli?

Bu çalışma, çağdaş manada birinci Osmanlı sivil toplum örgütü olan Osmanlı Hilâl-i Ahmer Cemiyeti’nin 1868-1911 yılları içindeki pek bilinmeyen tarihini bütün teferruatıyla ortaya koymaktadır.

Kitaptan

“1911 öncesi OHAC, resmedilenin bilakis büsbütün fonksiyonsuz geçirilen bir devir değil, başarılarla dolu 1911-1925 periyoduna taban hazırlayan çok kıymetli hizmetlerin gerçekleştirildiği bir devir olmuştur. bu vakitte gerçekleştirilen fedakarane hizmetler hak ettiği ölçüde lisana getirilmemiştir. Örneğin, Osmanlı-Rus Harbi’nde OHAC tarafınca tedavi edilen 47,723 hasta-yaralı asker sayısının yarısı alındığında bile toplamda Trablusgarb ve Balkan Savaşı’nda tedavi edilen asker sayısından fazla olup bu uğurda vefat eden yedi OHAC tabibi de akıldan çıkarılmamalıdır.”

Sirozîler – Dr. Muharrem Varol

Ayanlıktan İlmiyeye Bir Hanedanın Öyküsü…

19. yüzyıl bir epey açıdan Osmanlı Devleti için bir değişim ve dönüşüm periyodu olmuştur. Sultan II. Mahmud ile başlayan merkezî idaresi güçlendirme uğraşları devletin taşrada gücü elinde bulunduran ayanlarla yeri geldiğinde uzlaşma yeri geldiğinde de çatışma ile neticelenecek siyasetler izlemesine niye olmuştur. Bu süreçte Osmanlı merkezî idaresinin muhatap olduğu ayanlardan biri de Sirozi İsmail Beyefendi ve sonrasındasında onun yerine geçen oğlu Yusuf Muhlis Paşa’dır. Bu iki ismin soyundan gelenler de Osmanlı topraklarında varlığını hissettiren değişim rüzgarından etkilenmiştir. Osmanlının son devirlerinde ayanlıktan ilmiyeye evrilen bu ailenin hikayesi cumhuriyetle birlikte vatandaşlığa dönüşecektir. Dr. Muharrem Varol tarafınca kaleme alınan bu eser, imparatorluğun en uzun yüzyılında bir ayan hanedanının değişim ve dönüşüm hikayesini tüm bilgileriyla okuyucuların önüne sermektedir.

Editörün Görüşü

Bu eser, Osmanlı Devleti’nde merkezi idare ile taşrada gücü elinde bulunduran ayanlar içindeki alakaları inceleyerek başlıyor ve akabinde da bir ayan ailesinin bir asır içerinde yaşadıkları ve geçirdiği değişimi gözler önüne seriyor. Bir manada Türk çağdaşlaşmasının ülkenin önde gelen ailelerinden birine sirayetinin kıssasını okuyuculara sunuyor.

niye Değerli?

Bu kitap, Osmanlı’nın en uzun yüzyılı olarak tabir edilen 19. yüzyılın birinci yarısında devlet otoritesinin taşradaki yansıması olan ayanlık kuruluşunun en kıymetli temsilcilerinden bir olan Sirozîleri söylemektedir. 1808 yılında yürürlüğe konulan Sened-i İttifak’a imza koyan ayanlardan biri olan Sirozi İsmail Beyefendi ve onun vefatının akabinde yerine geçen oğlu Yusuf Muhlis Paşa’nın faaliyetleri, ailenin öteki üyelerinin Osmanlı’nın son devri ve erken Cumhuriyet devrinde yaşadıkları, ayanlarla Osmanlı Devleti’nin bağlantıları, Osmanlı Devleti’nin dağılmasıyla Balkan Türklüğünün başına gelenler bu yapıtta ayrıntılı bir biçimde anlatılmaktadır.

Kitaptan

“Bir ucu Köprülüler sülalesine başka bir ucu Veziriazam Siyavuş Paşa’ya uzanan esaslı bir yönetimci aileden gelen Sirozîzâdelerin Osmanlı çağdaşlaşma tarihinde müstesna bir yeri vardır.”

Ahmed Cevdet Paşa – Dr. Kübra Fettahoğlu

Tarihi Yapan ve Yazan Bir Osmanlı Bürokratı: Ahmet Cevdet Paşa

İmparatorluğun en uzun yüzyılı olan 19. yüzyılda Osmanlı Devleti’nin üst bürokratik takımlarında yer alan ve ömrünü Tanzimat kararlarının uygulanarak Osmanlı Devleti’nin ayağa kaldırılmasına adayan bir bürokrat ve hem de kıymetli bir tarihçi olan Ahmet Cevdet Paşa’nın bürokratik ve siyasi hayatı bu çalışmanın ana eksenini oluşturmaktadır. Bunun yanı sıra, Dr. Kübra Fettahoğlu, Ahmet Cevdet Paşa’nın bir öbür tarafına, tarihçiliğine de değinmektedir. Kaleme aldığı tarih metinleriyle kendinden daha sonraki devirde Osmanlı tarihinin ana kaynaklarından biri olan ve olayların ele alınışına ve yorumlanmasına kendi bakış açısına nazaran taraf vermeyi başaran Ahmet Cevdet Paşa, 20. yüzyılda son periyot Osmanlı tarihi hakkında çalışmalar yapan araştırmacıların üzerinde pek tesirli olmuştur. Dr. Kübra Fettahoğlu, bu kapsamlı çalışmasında kıymetli bir devlet adamı ve tarihçi olan Ahmet Cevdet Paşa’yı detaylı bir biçimde ele almaktadır.

Editörün Görüşü

İmparatorluğun en uzun yüzyılı olarak tanım edilen 19. yüzyılda Osmanlı Devleti’nin üst seviye bürokratik takımlarında kıymetli hizmetler ifa etmiş olan Ahmet Cevdet Paşa’nın hayat öyküsü, son devir Osmanlı tarihi alanında yaptığı çalışmalarla ismini duyurmaya başlayan genç tarihçi Dr. Kübra Fettahoğlu’nun kaleminden tüm bilgileriyla ve akıcı bir üslupla okuyucuların önüne seriliyor.

niye Değerli?

Bu kitap, Osmanlı bürokrasisindeki değerli vazifeleri niçiniyle son periyot Osmanlı tarihinin değerli isimlerinden biri olmasının yanı sıra kaleme aldığı tarih metinleri yardımıyla 20. yüzyıl boyunca Türkiye’de Osmanlı tarihi üzerine yapılan araştırmaları etkileyip yönlendirmeyi başaran Ahmet Cevdet Paşa’nın hayat öyküsünü ortaya koymaktadır.

Kitaptan

“Ahmet Cevdet Paşa, tarihçi, hukukçu, devlet adamı, âlim vasıflarını bir arada taşıması ve Tanzimat periyodunu hayatış ve yazmış bir şahit olması hasebiyle 19. yüzyılın araştırılması ve üzerinde düşünülmesi gereken figürlerinden biridir.”

Erken Orta Çağ Avrupası’nda Hayat – Doç. Dr. Hasret Genç

Avrupa’nın Karanlık Çağına Işık Tutan Eser…

Türkiye’de Orta Çağ Avrupa tarihi üzerine yapılan çalışmalar ekseriyetle Geç Orta Çağ’a odaklanırken Doç. Dr. Hasret Genç, bu çalışmasında Erken Orta Çağ Avrupası’nın önde gelen toplumlarından biri olan Franklar üzerine ağırlaşmıştır. Bunu yaparken de Frankların birinci yasa metni olan ve toplumsal hayatın düzenlenmesinde büyük katkıları bulunan Pactus Legis Salicae’den yararlanmıştır. Bu metni özgün lisanı Latinceden Türkçeye çeviren Hasret Genç, bu biçimdece ülkemizde Erken Orta Çağ Avrupası’nın daha âlâ anlaşılması ve bu alana olan ilginin artması için efor sarf etmektedir. Hasret Genç’in bu çalışması, Avrupa’nın karanlık zamanının daha uygun aydınlatılması için kıymetli bir kaynak olacaktır.

Editörün Görüşü

Türkiye’de Orta Çağ Avrupa tarihi alanında çalışan genç akademisyenler içinde yer alan Doç. Dr. Hasret Genç, bu çalışmasında Avrupa’nın en eski hukuk metinlerinden biri olan Pactus Legis Salicae’nin Latinceden yaptığı çevirisi üzerinden Erken Orta Çağ Avrupası’nın önde gelen toplumlarından biri olan Frankların yaşayışı özelinde Avrupa’da toplumsal hayatı ele almaktadır.

niye Kıymetli?

Hasret Genç, bu çalışmasında Frankların tarih sahnesinde görülmeye başladıkları andan, onları merkezî bir güç altında birleştiren Clovis`e kadar siyasi faaliyetleri, Roma İmparatorluğu ile bağları ve en kıymetlisi Orta Çağ Avrupası`na tesirlerini değerlendirmeye çalışmıştır. Bu tesir, Clovis periyodunda derlendiği düşünülen ve Frankların bilinen birinci maddeleri olan Pactus Legis Salicae üzerinden incelenmiştir. bu biçimdece hem kaynak azlığından gereğince bilinmeyen Erken Orta Çağ`ın tıpkı vakitte Frank tarihinin daha uygun anlaşılmasına katkı sağlanmaya çalışılmıştır.

Kitaptan

“Orta Çağ Avrupası`nı manaya basamağında bu metnin seçilmesinin bir öbür sebebi kölelerden, doğuştan özgürlere, bayanlardan çocuklara, hırsızlıktan adam kaçırmaya kadar ömrün bir fazlaca alanına dair yasalar içeriyor olmasıdır. Yasa metinlerinin bir halkın özelliklerini kusursuz biçimde yansıttığı olağan olarak gerçek dışı bir yargıdır. Çünkü maddelerin uygulanıp uygulanmadığı ya da uygulandıysa caydırıcı olup olmadığı hiç bir vakit tam olarak kanıtlanamaz fakat bir daha de devletin ya da yasa yapıcıların fikirlerini, halkın yaşayışının nasıl olması gerektiğine dair görüşlerini içermesi açısından son derece değerlidirler.”
 
Üst