Yan haklar nedir hukuk ?

Ozipek

Global Mod
Global Mod
Yan Haklar Nedir Hukuk?

Yan haklar, bir kisinin mali, hukuki veya kisisel haklarnn korunmasn saglayan hukuk tarafndan tannan haklardr. Genellikle, bu haklar kisinin ozgurluklerinin korunmasn amaclayan veya kisinin isteklerini veya mesru ckarlarn korumaya yonelik hukuk duzenlemeleridir. Yan haklar, temel haklarn otesinde ve genellikle temel haklarn uygulanmasn kolaylastrmak icin ongorulur.

Tanmlama

Yan haklar, bir kisinin ozgurluklerinin veya mesru ckarlarnn korunmasn saglayan, hukuka dayal, cogunlukla onceden tanmlanms haklar olarak tanmlanr. Bunlar, temel haklarn otesinde olan ve kamu ve ozel ckarlar arasndaki dengeyi saglamak icin ongorulen haklardr. Yan haklar, ozellikle, ack bir hukuk sisteminde bir kisinin ckarlarnn korunmasn saglamak icin cesitli yasal kosullara tabidir.

Ornekler

Ornegin, bir kisinin baskasnn haklarn zarara ugratmamasn saglamak icin, bir kisinin haklarn koruma amacyla ongorulen teminat hakkna sahip olmas, bir yan haktr. Ayrca, bir kisinin ozellikle ozel yasamnn korunmasn saglamak icin ongorulen haklar, kisi haklarnn bir cesididir ve cogunlukla yan haklar olarak adlandrlr.

Kapsam

Yan haklar, cogunlukla, hukukun temel haklarnn nasl uygulanacagn ve temel haklarn korunmasnn saglanacagn acklayan yasal metinlerde ongorulur. Diger yandan, yan haklar, ulkelerin insan haklar ve hukuki sistemleri arasndaki farkllklar da kapsayabilir. Ornegin, baz ulkeler, bireysel ozgurluklerin korunmas icin daha ozel veya daha genis yan haklar ongorurken, diger ulkeler daha snrl yan haklar ongorebilir.

Sonuc

Yan haklar, kisilerin temel haklarn korumaya yonelik bir yasal cerceve saglar. Genellikle, yan haklar, temel haklarn uygulanmasn kolaylastrmak icin ongorulur ve bu haklar, ozellikle kisinin ozel yasamn korumaya yonelik haklar da icerebilir.
 
Üst