15 Temmuz’un Fevzi Paşası kim?

Perez

Global Mod
Global Mod
Darbe teşebbüsünün 5. yılında siyasilerden 15 Temmuz bildirileri
TBMM Lideri Mustafa Şentop, Meclis’teki 15 Temmuz merasiminde, FETÖ’nün ihanetine dikkat çekerken, 182 yıl evvelce farklı bir anekdot anlattı. “Tarihimizde millet ve vatan düşmanlarıyla iş birliği yapacak ölçüde alçalan hainler olduğunu da biliyoruz” diyen Şentop, Osmanlı donanmasını tek kurşun bile atmadan isyancı Kavalalı Mehmet Ali Paşa’ya teslim eden Ahmet Fevzi Paşa’yı hatırlattı. Şentop’un 15 Temmuz’un yıl dönümünde yaptığı bu vurgu “15 Temmuz’un Ahmet Fevzi Paşa’sı kim?” sorusuna yol açtı.

DONANMAYI DÜŞMANA TESLİM ETTİ

Şentop, şöyleki konuştu: “Osmanlı İmparatorluğu’nun ıslahat sürecinde en temel sıkıntılarından biri, devletin bir vilayeti olan ancak Kavalalı Mehmet Ali Paşa idaresinde fiilen bağımsızlığını ilan eden Mısır’dı. İhtilaf sıcak çatışmaya kadar varmış, 24 Haziran 1839’da gerçekleşen Nizip Savaşı’nda Osmanlı kara ordusu mağlup olmuştu. Bu savaş gerçekleştiğinde mevt döşeğinde olan Sultan İkinci Mahmud, yenilgi haberini alamadan vefat etmiş, yerine çabucak hemen 17 yaşında olan oğlu Sultan Abdulmecid tahta çıkmıştı. Genç Padişah, biraz da zorlamayla Koca Hüsrev Paşa’yı sadrazam olarak tayin etti.” Bu gelişme üzerine Koca Hüsrev Paşa’nın en büyük siyasi rakibi ve karşısı olan Kaptan-ı Derya Ahmet Fevzi Paşa, 14 Temmuz 1839’da buyruğu altındaki bütün Osmanlı Donanması’nı devletin savaş halinde olduğu Mehmet Ali Paşa’ya İskenderiye Limanı’nda teslim etti.”

BÜTÜN ORDUYU ÇÖKERTTİ

“bu biçimdece Osmanlı İmparatorluğu üç hafta ortasında kara ordusunu, deneyimli sultanını ve bütün deniz gücünü kaybetmiş oluyordu. 1827’de yaşanan Navarin Baskını’ndan daha sonra sıfırdan kurulan Osmanlı Donanması, tek kurşun atılmadan düşmana teslim edilmişti. Bunun sorumlusu ise kendi beyanında tabir ettiği üzere beşikten itibaren kursağında ebediyen devletin lokması olmuş, devletin imkanlarıyla yetişmiş ve devletine en sıkıntı vakitte siyasi ihtirası sebebiyle ihanet etmiş olan Ahmet Fevzi Paşa’ydı. Bu örnek de gösteriyor ki Türkiye’nin dış düşmanları birtakım kimi içeriden kimi hainleri kullanabilmişler; rezil ihtiraslarına kurban olmuş birtakım zayıf seciyeliler de buna alet olmuşlar, siyasi amaçlarına ulaşmak için milletle ittifak yapmak yerine kimi yabancı devletlerin planlarına dahil olmayı isteyecek kadar alçalabilmişlerdir.” TBMM Lideri Şentop’un anlattığı bu anekdot, 15 Temmuz’un Ahmet Fevzi Paşa’sı kim? sorusunu akıllara getirdi.

KAYNAK: YENİ ŞAFAK
 
Üst