Araştırmada çarpıtma ne demek ?

Perez

Global Mod
Global Mod
Arastrmada Carptma: Tanm, Nedenleri ve Sonuclar

Arastrmada carptma, bilimsel calsmalarn ve arastrmalarn sonuclarnn dogru olmadgn, carptlms veya bozulmus oldugunu gostermek icin kullanlan bir terimdir. Arastrmada carptma, deneylere katlan kisilerin deneyin sonucunda alnan bilgiyi bilincli olarak carptabilmesi veya hatal bildirebilmesi durumunda olusur. Arastrmalarda carptmaya neden olan faktorler, bilimsel arastrmalarda katlmclarn oz-ilerlestirici davranslar, etik kurallarn ihlal edilmesi veya arastrmaclarn tezlerini kantlamak icin gecersiz verileri kullanmalar gibi faktorlerdir.

Arastrmada Carptmann Tanm

Arastrmada carptma, bilimsel veya akademik arastrmalarn verilerinin carptlmas sonucunda ortaya ckan hatal sonuclarn ifade edilmesi icin kullanlan bir terimdir. Carptma, bilimsel arastrmalarda katlmclarn deneylerin sonucunda alnan bilgiyi bilincli olarak carptabilmesi veya hatal bildirebilmesi durumunda olusur.

Arastrmada Carptmann Nedenleri

Arastrmada carptma, bilimsel calsmalarn sonuclarn carptabilen veya carptmak isteyen katlmclarn etkisiyle olusur. Katlmclarn carptmak icin oz-ilerlestirici davranslar sergilemeleri, etik kurallarn ihlal edilmesi veya arastrmaclarn tezlerini kantlamak icin gecersiz verileri kullanmalar gibi faktorler carptmay tetikleyebilir.

Arastrmada Carptmann Sonuclar

Arastrmada carptma, calsmalarn sonuclarnn carptlmas veya bozulmas sonucunda ortaya ckan hatal sonuclarn ortaya ckmasna neden olur. Bunun sonucunda, deneylerin sonuclarnn dogru ve guvenilir oldugundan emin olunamayacag icin, calsmalarda gecerli sonuclara ulaslamayabilir. Ayrca, carptma, bilimsel kurallarn ihlal edilmesine ve bilimsel ahlak kurallarnn cignendigine neden olur.
 
Üst