Avrupa Birliği şartı nedir ?

Perez

Global Mod
Global Mod
Avrupa Birligi, AB, 28 uye ulkeye sahip, bir ekonomik ve siyasi birlik olarak tanmlanyor. ABnin uye ulkelerinin butununun bir araya gelmesi, birlikte calsmalar ve ortak uygulamalarnn gerceklesmesi icin, ulkelerin belirli sartlar karslamas gerekiyor. Bu makalede, AB uyeligi icin gerekli olan sartlar hakknda daha fazla bilgi edinmek icin, Avrupa Birligi Sartnn ayrntl bir incelemesi yaplacaktr.

AB Uyeligi Sartlarnn Temel Ozellikleri

Avrupa Birligi'ne uye olmak icin, uye ulkelerin belirli temel sartlar karslamalar gerekiyor. AB uyeligi icin temel sartlar sunlardr:

- ABnin temel hedeflerine uyum saglamak.

- ABnin anayasasnn temel hukumlerine uyum saglamak.

- ABnin mevcut ve gelecekteki politikalarna uyum saglamak.

- ABnin ticaret anlasmalarn desteklemek.

- ABnin ekonomik ve mali politikalarna uyum saglamak.

- ABnin uye ulkelerinin ekonomik ve sosyal gelisimini desteklemek.

- ABnin diger uye ulkelerine kars durust ve esit davranmak.

Politik Uyum Sartlar

AB uyeligi icin, uye ulkelerin politik uyum sartlarn da karslamalar gerekir. AB'nin uye ulkelerinin anayasalarnn temel hukumleri ile AB'nin temel hedeflerine ve politikalarna uyum saglamas gerekiyor. AB uyeligi icin, uye ulkelerin asagdaki konularda uyum saglamalar gerekiyor:

- ABnin hukuk sistemi ve insan haklarna uyum saglamak.

- Demokratik ilkeleri desteklemek.

- ABnin serbest piyasa ekonomisi anlaysna uyum saglamak.

- ABnin diger uye ulkelerine kars durust ve esit davranmak.

Mali Uyum Sartlar

AB uyeligi icin, uye ulkelerin mali uyum sartlarn da karslamalar gerekiyor. AB uyeligi icin, uye ulkelerin asagdaki konularda uyum saglamalar gerekiyor:

- ABnin mali politikalarn desteklemek.

- ABnin ekonomik ve mali istikrarn desteklemek.
 
Üst