Besi nedir TDK

OnlySEO

Global Mod
Global Mod
Besi nedir?

Besi, tarih boyunca insanların yaptığı birçok tür metal işleme tekniğinden biridir. İşlenen metal, her zaman çelik olmayabilir; farklı metaller de kullanılabilir. Temel olarak, besi, metalin rengini değiştirmek, ilave özellikler eklemek veya çoklu katmanlarla kompleks bir desen oluşturmak için kullanılan bir tekniktir. Özellikle, çelikten beslenmiş bıçaklar, kılıçlar ve silahlar çok eski dönemlerden beri üretilmiştir.

TDK'nın Besi Tanımı

Türk Dil Kurumu (TDK), besi işleme tekniği hakkında, "Dövme; metali eriterek, metalin parçalarını ayırmak, küçültmek, çekmek, kalınlaştırmak, kıvırmak, ilave işlemler yapmak için kullanılan işlemler bütünü" şeklinde bir tanım yapmıştır. TDK'nın tanımına göre, besi, dövme işlemleri için kullanılan bir tekniğin temelidir.

Besi Tekniği Nasıl Çalışır?

Besi, metali dövmek için kullanılan bir tekniktir. Dövme işlemi, metalin dövücü tarafından üfleme veya bastırma ile eritilmesi ve ardından yoğunlaştırılmasıdır. Tekniğin temel amacı, metali özelleştirmek ve çeşitli özellikler eklemektir. Bu özelleştirme, metalin sertliğini, kırılganlığını, aşınabilirliğini ve diğer özelliklerini değiştirebilir.

Besi İşlemleri

Besi tekniği, metalin dövülmesinden çok daha fazlasını içerir. Bazı örnekler şunlardır:

• Ergitme: Metalin eritilmesi, katı ve sıvı hale getirilmesi ve çekilmesi.

• Kalıplama: Metalin kalıplar üzerinde küçültülmesi ve şekillendirilmesi.

• Kaldırma: Metalin kaldırılması ve parçalanması.

• Kalınlaştırma: Metalin kalınlaştırılması ve yoğunlaştırılması.

• Kıvırma: Metalin kıvırılması, şekillendirilmesi ve eğimlendirilmesi.

• Kaplama: Metalin yükseltilmesi ve örtülmesi.

• Kaplama: Metalin kaplanması ve desenlenmesi.

• Kimyasal İşlem: Metalin kimyasal işlemlerle işlenmesi.

Sonuç

Besi, tarih boyunca çeşitli amaçlar için kullanılan eski bir metal işleme tekniğidir. İşlenen metal, her zaman çelik olmayabilir; farklı metaller de kullanılabilir.
 
Üst