Bileşik ad ne demek ?

Gulseren

Global Mod
Global Mod
BileAik adlar, kelimelerin bir araya getirilmesiyle oluAturulan kelimelerdir. BileAik adlar, bir kelimenin anlamAnAn deAiAtirilmesi ya da yeni bir anlamAn oluAturulmasA amacAyla oluAturulmuAtur. BileAik adlar, AoAu zaman fonetik benzerlikleri veya anlamsal yakAnlAklarA temel alarak oluAturulur.

BileAik AdlarAn FarklA Tipleri

BileAik adlar, AeAitli tA14rlerde oluAturulabilir. BileAik adlarAn en yaygAn olanlarA, iki ya da daha fazla kelimenin bir araya getirilmesiyle oluAturulmuAtur. Bununla birlikte, bileAik adlarAn tA14rleri, durumlarAna gAre deAiAiklik gAsterebilir. BileAik adlarAn farklA tA14rleri aAaAAdaki gibidir:

1. Aki KAk Kelime BileAik AdlarA: Bu tA14r bileAik adlar, iki kelimenin bir araya getirilmesiyle oluAturulur. ArneAin, 'sAcak-su' gibi.

2. Tek KAk BileAik Adlar: Tek kAk bileAik adlar, kelimenin bir parAasAnAn aynA kelimenin baAka bir parAasAyla birleAtirilmesiyle oluAturulan bileAik adlardAr. ArneAin, 'Az-Az' gibi.

3. YapA BileAik AdlarA: YapA bileAik adlarA, bir kelimenin kAkA14nA14n deAiAtirilmesiyle oluAturulan bileAik adlardAr. ArneAin, 'maAara-maAaralAk' gibi.

4. Ek BileAik AdlarA: Ek bileAik adlarA, bir kelimenin sonuna bir ek eklenerek oluAturulan bileAik adlardAr. ArneAin, 'AalAA-AalAAma' gibi.

5. SAzcA14k BileAik AdlarA: SAzcA14k bileAik adlarA, iki ya da daha fazla kelimenin bir araya getirilmesiyle oluAturulan bileAik adlardAr. ArneAin, 'kA14AA14k-kA14AA14kAe' gibi.

6. SAzcA14k GruplarA BileAik AdlarA: SAzcA14k gruplarA bileAik adlarA, bir kelimenin yanA sAra iki ya da daha fazla sAzcA14k grubunun bir araya getirilmesiyle oluAturulan bileAik adlardAr. ArneAin, 'hAzlA-hAzla-hAzlAlAk' gibi.

7. SAfat-Asim BileAik AdlarA: SAfat-Asim bileAik adlarA, bir sAfat ve bir isimin bir araya getirilmesiyle oluAturulan bileAik adlardAr. ArneAin, 'beyaz-kApek' gibi.
 
Üst