Birinci çeyrekte işsizlik oranı yüzde 11,4’e yükseldi

sezer

New member
Hanehalkı İşgücü Araştırması neticelerina göre; 15 ve daha üst yaşlarındaki şahıslarda işsiz sayısı 2022 yılı birinci çeyreğinde bundan evvelki çeyreğe göre 50 bin kişi artarak 3 milyon 845 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,1 puanlık artış ile yüzde 11,4 düzeyinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 10,2 iken bayanlarda yüzde 13,7 olarak kestirim edildi.

TÜİK tarafınca yapılan açıklamaya göre, istihdam edilenlerin sayısı 2022 yılı I. çeyreğinde bundan evvelki çeyreğe bakılırsa 188 bin kişi artarak 29 milyon 964 bin kişi, istihdam oranı ise 0,1 puanlık artış ile yüzde 46,6 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 64,0 iken bayanlarda yüzde 29,5 olarak gerçekleşti.

Mevsim tesirinden arındırılmış işgücüne katılma oranı yüzde 52,6 olarak gerçekleşti

İşgücü 2022 yılı I. çeyreğinde bundan evvelki çeyreğe nazaran 238 bin kişi artarak 33 milyon 809 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,2 puanlık artış ile yüzde 52,6 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 71,3, bayanlarda ise yüzde 34,2 oldu.

Genç nüfusta işsizlik oranı yüzde 21,1

15-24 yaş kümesini kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bundan evvelki çeyreğe bakılırsa 0,3 puanlık azalış ile yüzde 21,1 oldu. Bu yaş kümesinde işsizlik oranı; erkeklerde yüzde 18,5, bayanlarda ise yüzde 26,0 olarak iddia edildi.

Vakte bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 2022 yılı I. çeyreğinde bundan evvelki çeyreğe göre değişim göstermeyerek yüzde 22,6 oldu. Vakte bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 15,6 iken potansiyel işgücü ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 18,8 olarak varsayım edildi.

İstihdamın yüzde 56,3’ü hizmet bölümünde

Mevsim tesirinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısı 2022 yılı I. çeyreğinde bundan evvelki çeyreğe nazaran tarım kesiminde 139 bin kişi, inşaat kesiminde 36 bin kişi azalırken sanayi kesiminde 70 bin kişi, hizmet bölümünde 292 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin yüzde 16,1’i tarım, yüzde 21,8’i sanayi, yüzde 5,8’i inşaat, yüzde 56,3’ü ise hizmet dalında yer aldı.

İstihdam edilenlerden referans periyodunda işbaşında olanların, mevsim ve takvim tesirlerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma müddeti 2022 yılı I. çeyreğinde bundan evvelki çeyreğe göre 0,6 saat artarak 45,2 saat olarak gerçekleşti.
 
Üst