Corona’nın Kültür Dünyası’na mirası: “What the f.ck is happening”

admin

Administrator
Yetkili
Admin
Global Mod
Corona’nın Kültür Dünyası’na mirası: “What the f.ck is happening”
Temel soru şu: Corona daha sonrasında Kültür Dünyası, nasıl bir seyir izleyecek?

Hatırlayalım bi’ yol.


Önce dehşet hakim olmuştu kültürel alanda da doğal olarak.

Ve dünyanın çabucak her yerinde başlıktaki soru, yerleşmişti başlardaki bütün manşetlere.

Eh… Değişti şimdilerde bir kesim ister istemez: “What will the f.ck happen after Corona?” oldu.

Sorular ve dehşetler ise kurcalıyor hâlâ başlarımızı:

Kültür Dünyası büyük bir erozyona mı uğrayacak?..Özel bedeller büsbütün yok mu olacaklar birer birer?.. Nasıl bir dünya nizamı gerçekleşecek epidemi daha sonrasında?

Kültür Dünyası… Sanatkarların beklentileri…


Netflix mi olacak dünyanın dört bir yanındaki sanatkarların tek umudu?

Covid-19 sürecinde de Covid-19 daha sonrasında da bireylerin etkilendikleri alanlar neydi?.. Hatırlar mısınız?..

Nasıl geçineceğiz?

Ne yiyip ne içeceğiz?

Nerede yaşayacağız?

Fiili olarak değil de, kurgusal planda bitti bir biçimde. En azından ara kaybetti.


Netflix süsler oldu düşleri…

Yeni bir kültürel yapının oluşumuna yönelik farklı bir müddetç başladı, bana nazaran.

KAÇINILMAZ BİR ZORUNLULUK

Pandeminin insan davranışı açısından ortaya çıkardığı en öncelikli durum, toplumsal hayatta yaşanan değişimin kaçınılmaz bir mecburilik olmasıydı…

Davranışın bir mecburilik içermesi, pandemi sürecinin uzamasıyla birlikte öbür biroldukça alandaolduğu üzere kültür özelinde de bir değişimin başlamasına yol açmıştı.

İnsanların hijyen tasası niçiniyle geliştirdikleri “Sosyal Mesafe”, “Evde Kalma”, “Uzaktan Çalışma”, üzere adımlar ile “Yeni Normal” üzere bir hayat biçimi oluşturulmuştu.


Ne var ki bilhassa Türkiye üzere ülkelerde, toplumun bütün katmanlarının birebir biçimde davranmadığı, birtakım insanların tüm yasaklara karşın eski toplumsal hayatlarına devam ettiği vakıası da gerek haberlerde gerek günlük hayatın akışı içerisinde görülmekteydi.

Pandemi sürecinde yaşanan ve kültürle ilintili olan bu durum, sürecin daha uzun bir süre devam etmesi durumunda, toplumsal kimlik üzerinde farklı sonuçlar yaratabileceğinin de bariz bir göstergesiydi.

Ve de sürecin eski davranışlara alternatif davranış modelleri geliştirmesi niçiniyle bu cins davranışların sürecin devam etme müddetine nazaran, yeni kültürel edimler yaratılacağı aşikardı.

Dostlar…

Türkiye’de kolay kolay bir değişiklik olmaz… Olmayacak da…

Endişe etmeyin.


Başlık İngilizce idi, haydi gelin finalimiz de o denli olsun:

“Same Bowl, Same Bath…”

Aynı tas, tıpkı hamam işin Türkçesi ile…

Halit Kakınç

ALINTIDIR
 
Üst