Cumhurbaşkanı adayı Yahudi ve anti-semitik

admin

Administrator
Yetkili
Admin
Global Mod
Cumhurbaşkanı adayı Yahudi ve anti-semitik
“Vatanseverler sizi sinirlendiriyor (…) zira siz Amerikan botlarının altında bir globalleşmeyi savunuyorsunuz.”

“Samuel Huntington’un Medeniyetler Çatışması tezi haklı ve doğruydu. Medeniyetler, dinler üzerinde yükseliyor.”


Üstte yer verdiğim tabirler, Fransa’da Nisan 2022’de düzenlenecek Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin beklenen adaylarından Eric Zemmour’a ilişkin.

Türkiye’de ismi çabucak hemen çok duyulmayan Zemmour, Fransa’da düzenlenen son seçim anketlerinde oylarının yüzde 15’i aşmasıyla birlikte Avrupa’nın gündemine oturmuş durumda.

ÇELİŞKİLİ BİR KARAKTER

Zemmour kökeni ve siyasi duruşu içinde çelişkiler barındıran bir isim.

Fransız siyasi ömrüne Le Figaro Gazetesi’nde yayınlanan köşe yazılarıyla adım atan Zemmour’un yıldızı, tartışma programlarında ülkenin önde gelen siyasetçileriyle girdiği polemikler daha sonrası parladı.

Cezayir göçmeni Yahudi bir aileden gelen Zemmour, II. Dünya Savaşı esnasında Nazilerle işbirliği yapan Mareşal Pétain’i savunması daha sonrası Avrupa’daki Yahudi cemiyetleri tarafınca “antisemit” ilan edildi.

Öbür yandan, Fransız sağının önde gelen isimlerinden Marie Le Pen, Ulusal Cephe başkanı kızı Marine Le Pen yerine Zemmour’a dayanak verebileceğini şu tabirlerle duyurdu;

“Zemmour aday olursa ben de onu destekleyebilirim. Aramızdaki tek fark onun Yahudi olması. Onu faşist ya da Nazi olarak fişlemek daha sıkıntı olur. Bu da ona özgürlük veriyor.”

Zemmour’un siyasi sınırı iki temel çizgi üzerine oturuyor; V.Cumhuriyet’in kurucu önderi Charles de Gaulle’ün Atlantik karşısında bağımsız Fransa ve Avrupa ideali ve öte yandan göç, göçmenler ve İslam hususlarında uzlaşı kabul etmeyen siyasetler.

ZEMMOUR VE YENİ SAĞ

Siyasetlerini bir bütün halinde değerlendirdiğimizde Zemmour’un, Sovyetler Birliği’nin çöküşü daha sonrası Avrupa’da yükselen“Yeni Sağ” dalganın son sürümü olduğunu tespit ediyoruz.

İtalya’daki 5 Yıldız Hareketi, Almanya’da yükselen AFD, Fransa’da Le Pen ailesi ve hatta Atlantik’in öbür kıyısında Trump, Zemmour’la birebir şapkadan çıkan öteki siyasi figürler.

Zemmour’un da mensup olduğu Avrupa merkezli Yeni Sağ’ın temel tezleri birkaç hususta özetlenebilir;

1.
Avrupa ve Avrupa’nın temsil ettiği pahalar bütünü Judeo-Hristiyanizm üzerine oturmaktadır. Judeo-Hristiyan kökten gelmeyen hiç bir şey Avrupalı olamaz ve Avrupa kıymetlerine ahenk sağlayamaz.

2. Avrupa’nın önündeki en büyük tehlike, globalleşme ve globalleşmenin doğurduğu kozmopolit sosyo-ekonomik yapıdır.

3. Avrupa ülkelerinin pasaportunu taşıyan Müslümanlar, Avrupa’ya göç eden Müslümanlar ve temsil ettikleri İslam dini, Avrupa’nın kültürel yapısını tehdit etmektedir.

4. Ucuz iş gücü olarak Avrupa’ya getirilen göçmenler, Avrupa vatandaşlarının işlerini çalmaktadır.

5. Globalleşme bir Atlantik projesidir ve sorumlusu Amerika Birleşik Devletleri’dir. ötürüsıyla ABD ve müttefiki İngiltere, bağımsız ve birleşik Avrupa önünde mahzur oluşturmaktadır.

6. ABD ve yükselen Çin’e karşı Avrupa’yı savunmanın yolu, Paris-Berlin-Moskova sınırını canlandırmaktan geçmektedir.

Avrupa’nın dört bir köşesinde yükselen popülist, Yeni Sağ hareketlerin programlarında üstte sıralanan unsurlar ve/veya benzerleri yer almakta.

ZEMMOUR VE SERMAYENİN PERDELERİ

Kelam konusu telaffuzlar, Avrupa’da yaşanan ekonomik, kültürel ve siyasi krizlerden bunalmış, ucuz iş gücü olarak kıtaya getirilmiş göçmenlerin işlerini ellerinden almasından muzdarip milyonları tesiri altına almış durumda. Zemmour ve benzerleri bu biçimdesine bir siyasi iklimde kuvvet kazanmaktalar.

Lakin bu telaffuzların gerisinde farklı gerçeklikler yatmakta. Şöyle ki;

1.
Avrupa’nın demografik yapısı, Batı medeniyetinin Afrika ve Asya’daki sömürgeci siyasetlerinin bir kararı olarak kozmopolit hale gelmiştir. Batı ve Batılı sermaye kümeleri kışkırttıkları savaşlarla bugünde neo-kolonyal siyasetlerine devam etmekte ve bunun kararı olarak Avrupa’ya yönelik yeni göç dalgaları oluşmaktadır. (Bkz. Libya, Afganistan, Mali, Sudan ve öbür 3.dünya ülkelerinde Batılı devlet ve şirketlerin kışkırttığı çatışmalar ve kararında oluşan göç dalgaları)

2. Avrupa’yı bir ortada tutanın ortak Judeo-Hristiyan kültürden epey ortak ekonomik çıkarlar olduğu aşikar, kaldı ki Katolikler, Protestanlar ve Ortodokslar içinde ortak bir dini mirastan bahsetmek mümkün değil.

3. Göçmenlerin ucuz iş gücü olarak çalıştırılmasının sorumlusu göçmenler değil, denetimli göç ismi altında ucuz iş gücü muhtaçlığını karşılayan Avrupa sermayesidir. ötürüsıyla ortada bir düşman var ise göçmenler değil sermayenin kendisidir.

4. Avrupa merkezli Yeni Sağcılar, ABD tahakkümüne karşı olduklarını sav etseler de İslam ve İslam uygarlığını düşman addeden siyasetleriyle, Amerikalı güç merkezlerinin dünyaya giydirmek istediği mecnun gömleği olan, Samuel Huntington’un Medeniyetler Çatışması tezine hizmet etmekteler.

5. Kelam konusu siyasi yapılar ABD zıtlığında birleşiyor gözükseler de art planı incelediğinde çabucak hepsinin ABD’nin bölgedeki müttefiki İsrail’le sıkı ilişkililere sahip olduğu görülecektir.

Özetlersek, Zemmour ve Avrupalı benzerlerinin programları ve telaffuzları, işçi sınıfların sisteme ve sermayeye olan reaksiyonlarının, göçmen ve yabancılara hakikat yönlendirilmesine hizmet etmektedir.

Zemmour’un ardında toplanmış “Katolik sermaye sahipleri”, eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy’nin etrafı ve Le Pen ailesinden uzaklaşmış “milliyetçiler” de bu gerçeğe işaret etmektedir.

Televizyon yıldızı Zemmour, Paris’i esir alan Sarı Yelekliler gibisi hareketlerle reaksiyonunu göstermeye çalışan Fransız işçi sınıflarının gözlerine indirilmek istenen perdedir.

Avrupa’da yükselen halk hareketleri sermayenin gözünü korkutmuş olmalı ki yaşlı kıtada yeni 1848’lerin önüne geçmek için Zemmour’ları alana sürmekte.

(Not: Bu makale birinci vakit içinderda United World International tahlil sitesinde İngilizce olarak yayınlanmıştır.)

Onur Sinan Güzeltan

ALINTIDIR
 
Üst