Dış ticaret açığı ekimde 1,44 milyar dolar

sezer

New member
Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle oluşturulan genel ticaret sistemi kapsamında üretilen süreksiz dış ticaret datalarına bakılırsa; ihracat 2021 yılı Ekim ayında, bundan evvelki yılın tıpkı ayına göre yüzde 20,1 artarak 20 milyar 792 milyon dolar, ithalat yüzde 12,8 artarak 22 milyar 230 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Genel ticaret sistemine nazaran ihracat 2021 yılı Ocak-Ekim periyodunda bundan evvelki yılın birebir devrine göre yüzde 33,9 artarak 181 milyar 673 milyon dolar, ithalat yüzde 22,5 artarak 215 milyar 533 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Güç eserleri ve nakdî olmayan altın hariç ihracat, 2021 Ekim ayında yüzde 19,8 artarak 16 milyar 410 milyon dolardan, 19 milyar 659 milyon dolara yükseldi.

Ekim ayında güç eserleri ve mali olmayan altın hariç ithalat yüzde 5,9 artarak 15 milyar 611 milyon dolardan, 16 milyar 533 milyon dolara yükseldi.

Güç eserleri ve nakdî olmayan altın hariç dış ticaret fazlası Ekim ayında 3 milyar 126 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret hacmi yüzde 13,0 artarak 36 milyar 193 milyon dolar olarak gerçekleşti. Kelam konusu ayda güç ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 118,9 oldu.

Dış ticaret açığı Ekim ayında yüzde 40,1 azaldı

Ekim ayında dış ticaret açığı bundan evvelki yılın tıpkı ayına bakılırsa yüzde 40,1 azalarak 2 milyar 399 milyon dolardan, 1 milyar 438 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2020 Ekim ayında yüzde 87,8 iken, 2021 Ekim ayında yüzde 93,5’e yükseldi.

Ocak-Ekim devrinde dış ticaret açığı yüzde 15,9 azalarak 40 milyar 275 milyon dolardan, 33 milyar 860 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2020 Ocak-Ekim periyodunda yüzde 77,1 iken, 2021 yılının tıpkı devrinde yüzde 84,3’e yükseldi.

Ekim ayında imalat endüstrinin toplam ihracattaki hissesi yüzde 95 oldu

Ekonomik faaliyetlere nazaran ihracatta, 2021 Ekim ayında imalat endüstrinin hissesi yüzde 95,0, tarım, ormancılık ve balıkçılık bölümünün hissesi yüzde 3,1, madencilik ve taşocakçılığı dalının hissesi yüzde 1,5 oldu.

Ocak-Ekim periyodunda ekonomik faaliyetlere bakılırsa ihracatta imalat endüstrinin hissesi yüzde 94,6, tarım, ormancılık ve balıkçılık kesiminin hissesi yüzde 3,0, madencilik ve taşocakçılığı kesiminin hissesi yüzde 1,8 oldu.

Geniş ekonomik kümeler sınıflamasına nazaran ithalatta, 2021 Ekim ayında orta mallarının hissesi yüzde 79,4, sermaye mallarının hissesi yüzde 12,0 ve tüketim mallarının hissesi yüzde 8,6 oldu.

İthalatta, 2021 Ocak-Ekim devrinde orta mallarının hissesi yüzde 76,9, sermaye mallarının hissesi yüzde 13,4 ve tüketim mallarının hissesi yüzde 9,5 oldu.

Ekim ayında en çok ihracat yapılan ülke Almanya oldu

Ekim ayında ihracatta birinci sırayı Almanya aldı. Almanya’ya yapılan ihracat 1 milyar 692 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 1 milyar 306 milyon dolar ile ABD, 1 milyar 223 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 1 milyar 131 milyon dolar ile Irak, 1 milyar 104 milyon dolar ile İtalya takip etti. Birinci 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 31,1’ini oluşturdu.

Ocak-Ekim devrinde ihracatta birinci sırayı Almanya aldı. Almanya’ya yapılan ihracat 15 milyar 789 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 11 milyar 836 milyon dolar ile ABD, 10 milyar 895 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 9 milyar 202 milyon dolar ile İtalya ve 8 milyar 757 milyon dolar ile Irak takip etti. Birinci 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 31,1’ini oluşturdu.

İthalatta birinci sırayı Çin aldı

İthalatta Çin birinci sırayı aldı. Ekim ayında Çin’den yapılan ithalat 2 milyar 525 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 2 milyar 434 milyon dolar ile Rusya, 1 milyar 509 milyon dolar ile Almanya, 1 milyar 58 milyon dolar ile ABD, 945 milyon dolar ile İtalya izledi. Birinci 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 38,1’ini oluşturdu.

Ocak-Ekim periyodunda ithalatta birinci sırayı Çin aldı. Çin’den yapılan ithalat 26 milyar 61 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 22 milyar 611 milyon dolar ile Rusya, 17 milyar 876 milyon dolar ile Almanya, 10 milyar 515 milyon dolar ile ABD, 9 milyar 306 milyon dolar ile İtalya izledi. Birinci 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 40,1’ini oluşturdu.

Mevsim ve takvim tesirlerinden arındırılmış seriye bakılırsa ihracat yüzde 2,2 arttı

Mevsim ve takvim tesirlerinden arındırılmış seriye nazaran; 2021 yılı Ekim ayında bundan evvelki aya göre ihracat yüzde 2,2, ithalat yüzde 1,3 arttı. Takvim tesirlerinden arındırılmış seriye göre ise; 2021 yılı Ekim ayında bundan evvelki yılın tıpkı ayına nazaran ihracat yüzde 24,3, ithalat yüzde 15,9 arttı.

Teknoloji yoğunluğuna göre dış ticaret dataları, ISIC Rev.4 sınıflaması ortasında yer alan imalat sanayi mamüllerini kapsamaktadır. Ekim ayında ISIC Rev.4’e göre imalat sanayi mamüllerinin toplam ihracattaki hissesi yüzde 95,0’dır. Yüksek teknoloji mamüllerinin imalat sanayi eserleri ihracatı ortasındaki hissesi yüzde 2,7’dir. Ocak-Ekim devrinde ISIC Rev.4’e bakılırsa imalat sanayi mamüllerinin toplam ihracattaki hissesi yüzde 94,6’dır. Ocak-Ekim periyodunda yüksek teknoloji mamüllerinin imalat sanayi eserleri ihracatı ortasındaki hissesi yüzde 2,9’dur.

Ekim ayında imalat sanayi mamüllerinin toplam ithalattaki hissesi yüzde 72,6’dır. Yüksek teknoloji mamüllerinin imalat sanayi eserleri ithalatı ortasındaki hissesi yüzde 11,8’dir. Ocak-Ekim periyodunda imalat sanayi mamüllerinin toplam ithalattaki hissesi yüzde 77,3’tür. Ocak-Ekim periyodunda yüksek teknoloji mamüllerinin imalat sanayi eserleri ithalatı ortasındaki hissesi yüzde 12,7’dir.

Özel ticaret sistemine bakılırsa ihracat 2021 yılı Ekim ayında 19 milyar 831 milyon dolar oldu

Özel ticaret sistemine nazaran, 2021 yılı Ekim ayında, ihracat bundan evvelki yılın tıpkı ayına bakılırsa yüzde 20,7 artarak 19 milyar 831 milyon dolar, ithalat yüzde 15,3 artarak 21 milyar 599 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ekim ayında dış ticaret açığı yüzde 23,4 azalarak 2 milyar 309 milyon dolardan, 1 milyar 769 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2020 Ekim ayında yüzde 87,7 iken, 2021 Ekim ayında yüzde 91,8’e yükseldi.

İhracat 2021 yılı Ocak-Ekim devrinde 172 milyar 303 milyon dolar oldu

Özel ticaret sistemine bakılırsa ihracat, 2021 yılı Ocak-Ekim periyodunda, bundan evvelki yılın tıpkı periyoduna bakılırsa yüzde 34,2 artarak 172 milyar 303 milyon dolar, ithalat yüzde 23,0 artarak 207 milyar 342 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ocak-Ekim devrinde dış ticaret açığı yüzde 12,8 azalarak 40 milyar 192 milyon dolardan, 35 milyar 39 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2020 Ocak-Ekim periyodunda yüzde 76,2 iken, 2021 yılının tıpkı devrinde yüzde 83,1’e yükseldi.
 
Üst