Doğu türkçesi ne demek ?

Gulseren

Global Mod
Global Mod
Dogu Turkcesi Ne Demek?

Dogu Turkcesi, cografi olarak Dogu Asya'da konusulan ve yazl geleneksel Turk dilleri toplulugudur. Dogu Turkcesi'ne genel olarak Mogol, Tunguz ve Mancu dilleri dahildir. Dogu Turkcesi olarak adlandrlan diller, Turkce'nin koklerinden turetilmis ve ozellikle Orta Asya'da ortaya ckms olan yuzlerce yllk Turk kulturel mirasnn temelini olusturmaktadr.

Dogu Turkcesi Tarihcesi

Dogu Turkcesi, Turklerin Orta Asya'da gecirdigi yuzlerce yllk tarihsel gecmisin urunudur. Turkler, 9. yuzylda, Orta Asya'da Hunlar ve Gokturklerin izlerini takip ederek ortaya ckt. Bu goc, Turklerin Mogol ve Mancu dillerini konusmasna neden oldu. 11. yuzylda, Mogol Imparatorlugu, Turklerin kulturunun Orta ve Dogu Asya'daki etkisini arttrd. 15. yuzyln sonunda, Turklerin Dogu Asya'daki etkisi, Mogol Imparatorlugu'nun cokusu ve Turklerin Cin Imparatorlugu'na kars ckmas nedeniyle zayflad.

Dogu Turkcesi'nin Gunumuzdeki Durumu

Gunumuzde, Dogu Turkcesi dilleri, cogunlukla Orta ve Dogu Asya'nn kuzeyindeki ulkelerde konusulmaktadr. Bunlar arasnda Mogolca, Tunguzca ve Mancuca gibi diller bulunmaktadr. Bu diller, Cin tarafndan kontrol edilen bolgelerde de konusulmaktadr. Dogu Turkcesi dilleri, ayn zamanda Dogu Turkleri tarafndan Rusya'nn guneyinde ve Turkiye'nin dogusunda konusulmaktadr.

Dogu Turkcesi'nin Onemi

Dogu Turkcesi dilleri, Turklerin tarihsel mirasnn parcasdr. Bu diller, Orta ve Dogu Asya'nn kulturleri ve medeniyetleri arasnda cok onemli bir baglant teskil etmektedir. Ayrca, bu diller, sairlerin, edebiyatclarn ve gazetecilerin calsmalarnn anlaslmasna yardmc olmaktadr. Dogu Turkcesi dilleri, Turkcenin koklerinin anlaslmasn ve dogu Turk kulturunun korunmasn saglamaktadr.

Dogu Turkcesi, yuzlerce yllk tarihsel gecmisi olan bir dil grubudur.
 
Üst