Endüstride kapasite kullanım oranı yükseldi

sezer

New member
İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), Mayıs ayında bundan evvelki aya bakılırsa 0,2 puan artarak yüzde 78,0 düzeyinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) tarafınca 2022 yılı Mayıs ayında, imalat endüstrinde faaliyet gösteren 1744 iş yeri tarafınca İktisadi Yönelim Anketi’ne verilen cevaplar toplulaştırılarak değerlendirildi.

Mevsimsel tesirlerden arındırılmış kapasite kullanım oranı (KKO-MA), bundan evvelki aya nazaran değişmeyerek yüzde 78,1 düzeyinde gerçekleşti.
 
Üst