Gerçek Kesim İtimat Endeksi 0,3 puan azaldı

sezer

New member
Mayıs ayında Gerçek Kesim İnanç Endeksi, bundan evvelki aya bakılırsa 0,3 puan azalarak 109,4 oldu.

Merkez Bankası’ndan yapılan açıklamaya göre, endeksi oluşturan anket sorularına ilişkin yayılma endeksleri incelendiğinde, genel gidişat, gelecek üç aydaki toplam istihdam ve son üç aydaki toplam sipariş ölçüsüne ait değerlendirmeler endeksi artış istikametinde etkilerken, sabit sermaye yatırım harcanması, mevcut mamul mal stoku, gelecek üç aydaki ihracat sipariş ölçüsü, mevcut toplam sipariş ölçüsü ve gelecek üç aydaki üretim hacmine ait değerlendirmeler endeksi azalış istikametinde etkiledi.

Mevsimsellikten arındırılmış gerçek kesim inanç endeksi (RKGE-MA) bundan evvelki aya nazaran 0,7 puan azalarak 107,0 düzeyinde gerçekleşti.

Açıklamada şu biçimde denildi:

“Son üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacmi, iç piyasa sipariş ölçüsü ve ihracat sipariş ölçüsünde artış bildirenler lehine olan seyrin bundan evvelki aya nazaran güçlendiği görülmektedir.

Mevcut toplam siparişlerin mevsim normallerinin altında olduğu tarafındaki değerlendirmeler ile mevcut mamul mal stoklarının düzeyinin mevsim normallerinin üzerinde olduğu tarafındaki değerlendirmelerin güçlendiği görülmektedir.

Gelecek üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacmi, iç piyasa sipariş ölçüsü ve ihracat sipariş ölçüsünde bundan evvelki ayda artış bekleyenler lehine olan seyrin zayıfladığı görülmektedir. Gelecek on iki aydaki sabit sermaye yatırım harcanmasına ait artış taraflı beklentilerin zayıfladığı, gelecek üç aydaki istihdama ait artış istikametli beklentilerin ise bundan evvelki aya bakılırsa güçlendiği gözlenmektedir.

Ortalama ünite maliyetlerde, gelecek üç ayda artış olacağını bekleyenler ve son üç ayda artış olduğunu bildirenler lehine olan seyrin zayıfladığı görülmektedir. Gelecek üç aydaki satış fiyatına ait artış istikametli beklentilerin de zayıfladığı gözlenmektedir. Gelecek on iki aylık periyot sonu prestijiyle yıllık ÜFE beklentisi bundan evvelki aya göre 6,2 puan artarak yüzde 71,1 düzeyinde gerçekleşmiştir. “
 
Üst