İki muhteşem gücün savaşında Kur’an mucizesi nasıl gerçekleşti?

Perez

Global Mod
Global Mod
Haber7 – Özel

Doğu Roma İmparatoru Mauricius, bir subay olan Phocas tarafınca öldürüldüğü vakit, görünürde hamisinin intikamını alma mazeretiyle harekete geçen Sasani İmparatoru II. Hüsrev savaş ilan etti. Persler savaşın birinci safhalarında Levant, Mısır ve Anadolu’yu ele geçirdi.

DOĞU ROMA YIKIMIN EŞİNE GELMİŞTİ

Bu süreçte içerisinde Phocas’tan tahtı ele geçiren Herakleios ülkeyi yine ayağa kaldırmak isterken, bir yandan Avarlar, bir yandan Slavlar, bir yandan Persler’le savaşan ve büyük ölçekte toprak kaybeden Doğu Roma İmparatorluğu’nun parçalanacağı düşünülüyordu.

PERSLERİ TUTAN MÜŞRİKLERDEN MÜSLÜMANLARA GÖZDAĞI: BİZ DE SİZLERİ YENECEĞİZ

İşte bu biçimde bir müddetç ve durumda Hicret’ten 6-7 sene evvel Miladi 615-616 senelerında, zamanın iki büyük gücü, Hıristiyan Bizans İmparatorluğu ile Yeni Pers İmparatorluğu da denilen Zerdüşt Sasaniler içinde süren büyük savaşlar Mekke’de de ilgi ve merakla takip edilmekteydi.

Mekkeli Müşrikler, İslam’ı bildirim etmeye başlayan Peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V) ve ona inananlara karşı, temelde “Tevhid” inancının mensupları olan Hıristiyan Bizans’ın topraklarındaki hâkimiyetini kaybetmesine ve kendilerine yakın gördükleri Zerdüşt Sasanileri’in zaferlerine sevinmişler ve onların tarafını tutarak Müslümanlara, “Siz ve Hıristiyanlar kitap ehlisiniz, biz ve Sasaniler (İranlılar) ümmiyiz; bizim kardeşlerimiz, sizin kardeşlerinizi yendiler. Biz de sizi bu biçimde yeneceğiz” savında bulunmuşlardı. Onlara nazaran Sasanilerin üstünlüğü, Mekke’de başlayan “Tek Allah” yani “Tevhid” inancına karşı muhalefeti güçlendirecekti.


RUM MÜDDETİ’NİN İNİŞİ

Bunun üzerine Rum Suresi’nin birinci 4 ayeti inerek Müslümanlara Doğu Roma’nın galip geleceği muştusu verildi.


ŞARTLAR HEM MÜSLÜMANLAR birebir vakitte BİZANS İÇİN KÖTÜYDÜ

Bunun üzerine Kur’ân-ı Kerîm, bir mûcize olarak yakın gelecekte vuku bulacak bir savaşın sonucunu kesin sözlerle haber verdi. “3 ilâ 9 sene” ortasında Bizanslıların İranlılara galip geleceğini ve o sırada mü’minlerin hem onların bu zaferine birebir vakitte şahsen kendilerine lütfedilecek zaferlere sevineceğini bildirdi. oysa mevcut koşullar ortasında ne Müslümanların, ne de Rumların üç-beş sene üzere kısa bir mühlet ortasında düşmanlarını yenebilecek güçleri vardı. Hatta bu, hiç kimsenin hayal edemeyeceği bir şeydi. bu biçimde iken Kur’an, iki gaybî muştuyu birlikte verdi. Nitekim de Bizans hükümdarı Heraklius 624’de İranlıları mağlup edip Azerbaycan’a kadar ilerlediğinde, Müslümanlar da tıpkı tarihlerde Bedir zaferini kazandılar. Nihâyet Heraklius 627’de yerin en aşağı bölgesi Lut Gölü etrafında ve Müslümanlara yakın bir yerde, en büyük darbeyi vurup en son bir zafer kazandı. Birebir periyotta Müslümanlar da apaçık fetih ve İslâm’ın bildirim sürecinde epeyce önemli bir dönüm noktası olan Hudeybiye zaferini elde ettiler.


PROF. DR. EKREM BUĞRA EKİNCİ: KUR’AN MUCİZESİ MOTAMOT VUKU BULDU

Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ekrem Buğra Ekinci, mevzuyla ilgili Haber7’ye kıymetli açıklamalarda bulundu.

Doğu Roma ile Farslar içinde çetin bir gayretin olduğunu Kur’an’daki mucizenin motamot gerçekleştiğini belirten Prof. Dr. Ekinci, “Rumlarla Farslar bir vakittir hasım idi. orta Doğu’daki iktidar uğraşından ibaret bir hasımlık idi. 602-628 ortası devam eden harpler, en şiddetli muharebelere sahne olmuştur. Farslar, İstanbul’u almak üzere harekete geçtiler, lakin Suriye civarında yenildiler. Akabinde Rum imparatoru Heraklius, Fars topraklarını işgal etti.” değerlendirmesinde bulundu.

Sasaniler’in Doğu Roma’nın Mezopotamya ve Anadolu’daki topraklarını işgal etmesiyle müşriklerin Müslümanlar’a gözdağı vermesinin akabinde Rum müddetinin 1, 2, 3 ve 4’üncü ayetlerinin indiğini belirten Ekinci, şunları söylemiş oldu:

MÜSLÜMANLAR İLE MÜŞRİKLER ORTASINDAKİ İDDİALAŞMA

Müslümanlara tehdidin akabinde Rum Suresi’ndeki kelam konusu ayetlerin indiğini belirten Prof. Ekinci, Müslümanlarla müşrikler içinde geçen iddialaşmayı da anlattı:


“RUMLAR, FARSLARI NİNOVA’DA AĞIR BİR BOZGUNA UĞRATTI”

Doğu Roma’nın mağlup olduğu yerin ihtilaflı olduğunu belirten Ekinci, galibiyetin Ninova’da gerçekleştiğini söyleyerek şu sözlerde bulundu:


“PERSLER BU YENİLGİDEN daha sonra BELİNİ DOĞRULTAMADI”

Sasanilerin bu yenilgiden daha sonra belini doğrultamadığını ve daha sonraki senelerda İran bölgesinin Müslümanlar tarafınca fethedildiğini tabir eden Ekinci, “Bu yenilgi İran’ı düzensizliğe soktu ve kısa bir mühlet daha sonra Müslüman Araplar tarafınca yenilip istila edildi.” dedi.

Doğu Roma İmparatorluğu’nun Sasani İmparatorluğu’na karşı galip gelmesine karşın ekonomik ve siyasi olarak sarsıldığına dikkat çeken Ekinci, “Harbin galipleri Romalılar ve ülkeleri ise ekonomik ve siyasi olarak bu muharebelerden dolayı epey sarsıldı. Topraklarının birçoklarını Gotlara, Avarlara ve Müslüman Araplara kaptırdı.” diye konuştu.

KAYNAK: HABER7
 
Üst