İnşaat gereçleri endüstrisi Ağustos’ta durağanlaştı

sezer

New member
Türkiye İnşaat Materyali Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) tarafınca hazırlanan İnşaat Gereçleri Sanayi Bileşik Endeksi Ağustos ayı sonuçları belirtildi. Bileşik Endeks, yüksek iş mevsimi olan Ağustos ayında erken bir durağanlaşmaya girdi. Temmuz ayında çalışma gün sayısındaki azalma ile sert düşüş yaşayan faaliyetler tarafında, Ağustos ayında sonlu bir toparlanma izlendi. İç ve bilhassa dış talepteki yavaşlamanın tesirleri bu ayda barizleşti.

Bileşik Endeks bölüm açısından yüksek iş periyodu olan Ağustos ayında beklenmedik biçimde düşüşe geçerek 0,81 puanlık kayıpla 71,39 puana geriledi. bu biçimdece Bileşik Endeks pandemi daha sonrası yaşadığı toparlanmayı son dört ayda kıymetli ölçüde iade etti.

Faaliyet Endeksi’nde beklenen toparlanma olmadı

Haziran ayında sıçrama gösteren, Temmuz ayında tarafını sert düşüşe çeviren faaliyetler, Ağustos ayında sonlu artışla toparlanma eforuna girdi. Yüksek mevsime karşın iç ve dış talepteki yavaşlamaya bağlı olarak iç ve dış satışlar ile üretimdeki artışlar Ağustos ayında sonlu kaldı.

Faaliyetler tarafında yüksek dönemde erken bir durağanlaşma başladı. Faaliyet Endeksi Ağustos ayında bundan evvelki aya bakılırsa 0,5 puan artarken alt faaliyet kümelerinde da hudutlu artışlar gerçekleşti.

Ağustos ayında yurtiçi satışlar ve ihracatta sonlu artış kaydedildi. Temmuz ayında çalışma gün sayısındaki azalmanın yol açtığı üretim düşüşü ağustos ayında gerçekleşen artışla kısmen telafi edildi.

Finansman ıstırapları, yüksek maliyetler ve enflasyon, faaliyetler üzerinde baskı oluşturuyor.

Güven Endeksi yılın ikinci yarısında zayıflığını koruyor

Güven Endeksi kırılgan yapısı ile yeni yılın ikinci yarısında kademeli olarak zayıflama eğilimi gösteriyor. Ağustos ayında İtimat Endeksi’ndeki düşüş devam ederken faaliyetlerdeki durağanlaşma inanç kaybındaki kıymetli etkenlerden biri oldu. Dış pazarlardaki yavaşlama ile içerdeki ekonomik ögeler düşüş hareketinde tesirli oldu. Türkiye iktisadına ait itimat düzeyi ağustosta sonlu ölçüde geriledi. Bilhassa ihracat pazarlarında yavaşlamanın hissedilmeye başlaması inancı sınırladı. İnanç düzeyi Ağustos ayında bundan evvelki aya göre 0,62 puan düştü.

İnşaat kesiminde ve inşaat materyalleri endüstrisinde itimat sonlu düşüşler kaydetti. Yurtiçi pazarlarda ve ihracatta da inanç düzeyi geriledi.

Yeni ekonomik modelin sıkılaştırıcı uygulamaları, finansmana erişimde yaşanan kahırlar, pazarlardaki güç krizi, yavaşlama tasaları ve Türkiye’nin riskleri itimadı azaltıyor.

Yüksek dönem beklentileri destekleyemedi

Beklenti Endeksi de ağustos ayında düşüşüne devam etti bundan evvelki aya bakılırsa 1,5 puan geriledi. bu biçimdece endeks son dört aydır düşerken yüksek dönemin beklentileri destekleyemediği görüldü. İç ve dış siparişlerdeki düşüşler beklentileri olumsuz etkilerken buna bağlı olarak üretim beklentileri de düştü.

Ekonomiye ilişkin alt göstergelerin gerilediği periyotta bölüme ait göstergelerde de düşüşler devam ediyor.

bu vakitte Türkiye iktisadına ait beklentilerde hudutlu düşüş izlendi. Yüksek maliyetler ve enflasyon ile finansmana erişimdeki zorluklar ekonomik beklentileri zayıflatan niçinler olarak öne çıkıyor.

Ağustos ayında, yüksek döneme karşın yüksek maliyetler ve finansman zorlukları, iç pazar siparişlerini sınırladı. Önümüzdeki üç aya ait alınan yurtiçi ve yurt dışı siparişler azalırken ihracat pazarlarındaki yavaşlama da daha güçlü hissediliyor.

Önümüzdeki üç aya yönelik üretim beklentisi ise bilhassa iç ve dış talepteki düşüşle zayıflayarak kıymetli ölçüde düştü.

Yüksek mevsimselliğe rağmen iç ve dış talepteki yavaşlama ile faaliyetlerdeki durağanlık önümüzdeki aylara ait beklentileri zayıflatan mevzular. Yılın geri kalan kısmında ihracat pazarlarında ve iç pazarda yavaşlamanın sürmesiyle birlikte Bileşik Endeks’in zayıf kalması bekleniyor.
 
Üst