İslam nedir kısaca tanımı ?

Gulseren

Global Mod
Global Mod
Islam, kelime anlam olarak "teslimiyet" anlamna gelmektedir. Islam, Allah'n kainatn uzerindeki egemenligini kabul etmeyi, O'nun yarattg insanlarn da kendi dusuncelerini O'na itaat etmeyi kapsayan bir inanc sistemidir. Islam kulturu, tarih boyunca kulturler aras iletisimin arac olarak onemli bir rol oynamstr. Islam, insanlar arasnda bars, adalet, merhamet ve dayansmann bir araya gelerek olusturdugu cok dilli, cok kulturlu ve cok etnik bir topluluk olan bir cemaate katlma arzusunu icermektedir.

Tanrya Itaat

Islam, Tanrya itaat etmeyi temel alan bir inanc sistemidir. Inancn temelini olusturan ogretiler, Allahn varlgna, Allahn birligine, Kurana, Peygamberimiz Muhammed'in (sallallahu aleyhi ve sellem) elcilik gorevine, son gunlerin ve ahiretin varlgna, imann gerekliligine ve Allah'n koydugu farzlarn yerine getirilmesine inanmaktr. Islam, insanlarn Tanr tarafndan verilen emirleri ve yasaklar kabul etmeyi ve itaat etmeyi ongormektedir. Islamn butun ibadetleri, Allaha itaat etmeyi, Onun sozlerine kars sayg duymay ve Onun yasalarna uymay ongormektedir.

Kutsal Kitap

Islamn temelinde, Allah tarafndan Muhammed'e (sallallahu aleyhi ve sellem) gonderilen vahiyleri iceren Kuran yer almaktadr. Kuran, Allah tarafndan insanlara gonderilen ilahi bir mesajdr. Islamn temel inanclarnn ve ibadetlerinin kaynagn olusturmaktadr. Kuran, Allahn insanlara verdigi rehber ve hukumleri icerir. Islamda, Kurana itaat Allaha itaat olarak kabul edilir. Cunku, Allahn kelam Kurandr ve Allahn kitabnn okunmas, anlaslmas ve uygulanmas gerekir.

Ibadetler

Islam, ozellikle belli ibadetleri icerir. Islamda, namaz, zekat, oruc, hac ve Allaha kars saygy iceren diger ibadetler vardr. Namaz, Islamn temel ibadetlerinden biridir ve Allaha yaklasmak ve Onun katnda nefes almak icin cok onemlidir.
 
Üst