İşsizlik oranı yüzde 11,3’e yükseldi

sezer

New member
Türkiye İstatistik Kurumu’ndan yapılan açıklamaya nazaran, 15 ve daha üst yaşlarındaki şahıslarda işsiz sayısı 2022 yılı Nisan ayında bundan evvelki aya bakılırsa 65 bin kişi artarak 3 milyon 853 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,1 puanlık artış ile yüzde 11,3 düzeyinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 9,7 iken bayanlarda yüzde 14,5 olarak kestirim edildi.

Mevsim tesirinden arındırılmış istihdam oranı yüzde 47,1 oldu

İstihdam edilenlerin sayısı 2022 yılı Nisan ayında bundan evvelki aya bakılırsa 408 bin kişi artarak 30 milyon 371 bin kişi, istihdam oranı ise 0,6 puanlık artış ile yüzde 47,1 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 64,7 iken bayanlarda yüzde 29,8 olarak gerçekleşti.

Mevsim tesirinden arındırılmış işgücüne katılma oranı yüzde 53,1’e yükseldi

İşgücü 2022 yılı Nisan ayında bundan evvelki aya nazaran 473 bin kişi artarak 34 milyon 225 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,7 puanlık artış ile yüzde 53,1 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 71,6, bayanlarda ise yüzde 34,9 oldu.

Genç nüfusta işsizlik oranı yüzde 20’ye geriledi

15-24 yaş kümesini kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bundan evvelki aya göre 0,8 puanlık azalış ile yüzde 20,0 oldu. Bu yaş kümesinde işsizlik oranı; erkeklerde yüzde 18,1, bayanlarda ise yüzde 23,7 olarak kestirim edildi.

Haftalık ortalama fiili çalışma mühleti 45,1 saat

İstihdam edilenlerden referans devrinde işbaşında olanların, mevsim ve takvim tesirlerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma mühleti 2022 yılı Nisan ayında bundan evvelki aya göre 0,2 saat artarak 45,1 saat olarak gerçekleşti.

Atıl işgücü oranı yüzde 21,7’ye geriledi

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 2022 yılı Nisan ayında bundan evvelki aya bakılırsa 0,7 puan azalarak yüzde 21,7 oldu. Vakte bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 14,8 iken potansiyel işgücü ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 18,5 olarak varsayım edildi.
 
Üst