Konut üretim maliyetlerindeki artışlar niçiniyle klinker ihracatı kayda bağlandı

sezer

New member
Bakanlığın İhracı Kayda Bağlı Mallara Ait Bildiri’de Değişiklik Yapılmasına Dair Bildiri’yi Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Bildirimle, ihracı kayda bağlı mallar listesinde yer alan çimentoya, klinker de eklendi.

Listeye “diamonyum hidrojen ortofosfat-DAP”, “NP (20-20-0) cinsi gübreler” ve “NPK (15-15-15) cinsi gübreler” de dahil edildi.

Bildiri kararlarına göre, kelam konusu malların ihracı, İhracat Yönetmeliği’nin ilgili hususu kararları çerçevesinde gerçekleştiriliyor. Listeye eklenen mallara ait gümrük beyannameleri, ilgili ihracatçı birlikleri genel sekreterliğince, İhracat Genel Müdürlüğünün ön onayının alınmasını müteakip kayda alınıyor.

Konut üretimi zorlaştı

Bakanlığın hususa ait açıklamasına nazaran, Kovid-19 salgını müddetince global seviyede tüm bölümlerde üretim süreçleri aksarken, ham husus ve yarı mamul tedarik zincirleri ile lojistik süreçlerde de önemli bozulmalar yaşandı. Bu durumun kararı olarak, ziraî üretimde kıymetli girdilerden olan kimyasal gübre meblağlarında ve çimento meblağlarında önemli artışlar meydana geldi.

Bakanlık, halihazırda “çimento” ihracatının kayıt altında olduğu lakin mevcut durumun inşaat dalında konut üretimini zorlaştırdığı da dikkate alındığında, çimentonun yanı sıra “klinker” ihracatının da takip altına alınmasının faydalı olacağını, ayrıyeten tarım kesiminde bitkisel üretimin olumsuz etkilenmesinin önlenmesini teminen yurt içi talebinin karşılanması noktasında “gübre” ihracatının da takip altına alınmasına gereksinim duyulduğunu kıymetlendirdi.
 
Üst