Mart ayında cari açık 5,6 milyar dolar

sezer

New member
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB), Mart ayı ödemeler istikrarı raporunu deklare etti. Buna göre cari süreçler hesabı Mart ayında 5,55 milyar dolar açık verdi.

Ekonomistlerin beklentileri, mart ayında cari süreçler hesabının 5,3 milyar dolar açık vereceği istikametindeydi. Ödemeler istikrarının en değerli kalemi olan cari süreçler Şubat ayında 5,15 milyar dolar açık vermişti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafınca yapılan açıklamada şu biçimde denildi:

“Cari süreçler açığı, bundan evvelki yılın tıpkı ayına bakılırsa 2.229 milyon ABD doları artarak 5.554 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiştir. Bunun kararında on iki aylık cari süreçler açığı 24.223 milyon ABD doları olmuştur.

•Bu gelişmede, ödemeler istikrarı tarifli dış ticaret açığının 3.356 milyon ABD doları artarak 6.342 milyon ABD dolarına yükselmesi tesirli olmuştur.

•Altın ve güç hariç cari süreçler hesabı, bundan evvelki yılın tıpkı ayında 314 milyon ABD doları açık vermişken, bu ay 2.480 milyon ABD doları fazla vermiştir.

•Hizmetler istikrarı kaynaklı net girişler bundan evvelki yılın birebir ayına göre 1.472 milyon ABD doları artarak 2.329 milyon ABD dolarına yükselmiştir.

•Hizmetler istikrarı altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler bundan evvelki yılın birebir ayına göre 708 milyon ABD doları artarak 1.450 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiştir.

•Birincil gelir istikrarından kaynaklanan net çıkışlar, bundan evvelki yılın tıpkı ayına bakılırsa 174 milyon ABD doları artarak 1.397 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiştir.

•bundan evvelki yılın tıpkı ayında 27 milyon ABD doları net giriş kaydeden ikincil gelir istikrarı kalemi bu ayda 144 milyon ABD doları net çıkış kaydetmiştir.

Finans Hesabı

•Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler 296 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiştir.

•Portföy yatırımları 3.051 milyon ABD doları fiyatında net çıkış kaydetmiştir. Alt kalemler prestijiyle incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin pay senedi piyasasında 744 milyon ABD doları, devlet iç borçlanma senetleri piyasasında da 201 milyon ABD doları net satış yaptığı görülmektedir.

•Yurt haricindeki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak bankalar 758 milyon ABD doları net geri ödeme, Genel Hükümet ise 219 milyon ABD doları net kullanım gerçekleştirmiştir.

•Diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 2.271 milyon ABD doları net artış kaydetmiştir.

•Yurt dışı bankaların yurt ortasındaki mevduatları, yabancı para cinsinden 1.493 milyon ABD doları artış ve Türk Lirası cinsinden 178 milyon ABD doları net azalış olmak üzere toplam 1.315 milyon ABD doları net artış kaydetmiştir.

•Yurt haricinden sağlanan kredilerle ilgili olarak; bankalar 54 milyon ABD doları net geri ödeme yapmışken, Genel Hükümet ve öteki kesimler sırasıyla 718 milyon ABD doları ve 943 milyon ABD doları net kullanım gerçekleştirmiştir.

•Resmi rezervlerde bu ay 4.506 milyon ABD doları net azalış gözlenmiştir.”
 
Üst