Prof. Dr. İlhami Yurdakul’un ‘Bir Harf Bir Medeniyet: Mim Kitabı’ çıktı

Perez

Global Mod
Global Mod
Resmi yazışmada kullanılan bir harf siyasi bir krize yol açabilir mi? Ya da bir harften yola çıkarak bir medeniyetin kodları çözülebilir mi? Bilecik Pir Edebalı Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhami Yurdakul’un bu soruların peşinde geçirdiği 20 yıllık çalışması kitap oldu: Bir Harf Bir Medeniyet: Mim Kitabı.Prof. Dr. İlhami Yurdakul’u bir harfin peşine düşüren olayın çıkış noktası Osmanlı Arşivleri’ndeki evraklardan birinde rastladığı II. Abdülhamid’in bir buyruğu olur. Sultan II. Abdülhamid, sadrazamın arzlarında mim rumuzu yerine ismini şahsen yazmasına dair verdiği buyruktan sadrazam önemli biçimde rencide olur ve olay siyasi bir krize dönüşür.

Timaş Yayınları etiketiyle okuyucuyla buluşan Bir Har Bir Medeniyet: Mim Kitabı’nda Prof. Dr. İlhami Yurdakul, arşiv dokümanlarında rastladığı bu olayın peşine düşerek “mim” harfinin tarihteki serüvenine odaklanıyor. Yirmi yıllık uzun bir uğraşın eseri olan yapıtta Yurdakul, şimdi bütün alt disiplinlerde “mim” harfinin ne manaya geldiğini ve nasıl kullanıldığını üst seviye bir araştırma ile okurların beğenisine sunuyor.

Tarih yazınında yepyeni bir bakış açısı ortaya koyan Yurdakul, tarihi “mim” süzgecinden geçirip yazının tarihinden başlayarak bir medeniyetin adeta kültürel haritasını çiziyor. Sanattan edebiyata, siyasetten tasavvufa, eğitimden bürokrasiye, gizemcilikden hayal tabirlerine, ebcet hesabından kapalı teşkilatlara kadar bir fazlaca alt disiplinde kullanılan “mim” harfi, birinci kez bir harf monografisi olarak bir ortada. Okuyucuların kitapta karşılığını bulacağı birbirinden farklı bahis başlıklarından kimileri şu biçimde:

– Kurtuluş Savaşı’nda kurulan “mim grubu”nun fonksiyonu ne olmuştur?

– İttihat ve Terakki Cemiyeti üyelerinin içinde kullanılan “mim” rumuzunun fonksiyonu nedir?

– Resmi evraklarda ve bürokraside “besmele”, “bihi”, “hu” ve “mim” rumuzları ne manalara gelmiştir?

– Orduda, maliyede, müftülüklerde merkez bürokrasisinde “mim” hangi manalarda kullanılmıştır?

– Sultan II. Abdülhamid, sadrazamın mühür ve mim rumuzu kullanımını niye yasaklamıştır?

– Matbaada “mim başı” ve “mim uzatmak” tabiri nedir? Musikide “mim rumuzu” nedir?

– Çizgi sanatında “mim” nedir? Edebiyatta sevgilinin ağzı niye “mim”e benzetilmiştir?

– Tasavvufta “mim” harfinin, “mim perdesi” denen kavramın ve “yedi mim duası”nın ehemmiyeti nedir?

– Hayal tabirlerinde “mim” hangi manalara gelmektedir?

“Bir Harf Bir Medeniyet” kitabı tek bir harfin bile araştırma konusu olabileceğini, hakkında güçlü gereçlerin bulunabileceğini ve alana özgün katkı sunabileceğini gösteriyor. Kültür tarihini “mim” perspektifinden, dokümanlar ve görseller eşliğinde okumak isteyenler için vazgeçilmez bir çalışma.
 
Üst