Rusya’ya karşı harekete geçiyorlar

admin

Administrator
Yetkili
Admin
Global Mod
Rusya’ya karşı harekete geçiyorlar
2015 yılında birinci imzaları atılan, Avrupa Birliği’nin 12 doğulu üyesinin katıldığı Üç Deniz İnisiyatifi bir daha hararetli olarak tartışılmaya başlandı. Gerçekleşmesi için 2030 yılına kadar 600 milyar euro yatırılması gereken proje, stratejik kıymeti niçiniyle gündemde. Bloomberg ajansı “Avrupa Birliği’nin, Rusya ve Çin’in yayılmacı emellerini durdurmak için Üç Deniz İnisiyatifi’ne daha fazla sarılması gerektiğini” savunan bir makale yayınladı.

Trump periyodunda daha faal desteklenen ve ‘ABD’nin güçte Marshall Planı’ diye sunulan dev altyapı projeleri, Doğu Avrupa ülkelerinde, Rusya’nın ve Çin’in ticari aktifliğini sınırlamak ismine ortaklaşa liman, boru sınırı, karayolu, demiryolu, köprü ve yüksek süratli fiberoptik çizgiler inşa edilmesini öngörüyor.

İnisiyatifin ilk kere 2015’te Hırvatistan ve Polonya tarafınca ortaya atıldığı, sonrasındasında Baltık ülkeleri, Bulgaristan, Romanya, Çekya, Slovakya, Macaristan, Slovenya ve Avusturya’yı içine alacak biçimde genişlediği biliniyor. Üç denizden kasıt ise Adriyatik, Karadeniz ve Baltık denizleri.

Avusturya haricinde kalan tüm ülkelerin eski Doğu Bloku üyesi olduğuna dikkat çeken Bloomberg, bu ülkelerin sosyalizm periyodundan miras kalan altyapı sorunlarını inisiyatif çerçevesinde aşmayı planladığını yazıyor.

Doğal gaz taşınmasına yönelik liman, boru çizgisi ve gibisi projelerin Rusya’yı, karayolu, demiryolu ve irtibat çizgileri üzere projelerin ise Çin’i ekarte etmek hedefi taşıdığı bildiriliyor. Ajansa göre, Çin bir hayli ülkede altyapı projelerini finanse ederek aktiflik elde etme peşinde.

Habere bakılırsa inisiyatifin ABD tarafınca destekleneceğine kesin gözüyle bakılırken Avrupa Birliği’nin batılı üyelerinin tutumu çabucak hemen net değil.


Bloomberg tahlilinde özetle şu noktaların altı çiziliyor:

“Hedef, üç deniz içindeki 12 ülkeyi birleştirmek. Bu altyapı teşebbüsü Rusya ve Çin’i sınırlamayı hedefliyor. Şu an bilhassa eksik olan, kuzeye ve güneye giden düzgün otoyollar, demiryolu sınırları ve gaz boru çizgileridir. Üç Deniz İnisiyatifi projeleri içinde, mesela ABD’den sıvılaştırılmış doğal gaz taşıyan gemilerin yanaşması için Hırvatistan’da bir liman ve bu gazı kuzeye, ortak ülkelere taşıyacak boru çizgileri var. Polonya’nın esasen halihazırda bir LNG terminali var.

Bu projelerin art plandaki bariz ‘öcü adam’ Rusya’dır. Uzun müddettir güç tedarikçisi rolünü, gaz borusu kullandığı ülkeler üzerinde güç sağlamak için kullandı. Rusya hala şaşırtan bir biçimde, artık tüm bölgeyi yeni botu çizgileri ile çevreliyor: Karadeniz’den güneye ve kuzeyden Baltık Denizi’ne. Nord Stream 2 olarak isimlendirilen proje, direkt Rusya’dan Almanya’ya gidiyor.

Teşebbüsün öbür projeleri içinde yollar, demiryolları, ırmak limanları, köprüler ve daha fazlası yer alıyor. Ve olağan olarak yıldırım suratında fiber optik kabloların yanı sıra beşinci kuşak (5G) telekom ağlarını başlatmak için gereken tüm altyapı.

Buradaki ‘umacı’ ise Çin’dir. Pekin, muhteşem güç statüsü arayışının bir kesimi olarak, Doğu Avrupa’da nüfuz kazanmak için yıllardır geniş altyapı projelerini zorluyor. En değerli efor, Avrasya ve Afrika’da limanları, demiryollarını, yolları ve dijital bağlanabilirliği kapsayan Jenerasyon ve Yol Girişimi’dir.

Bu Çin inisiyatiflerinin birden fazla, dünya çapında güç gösterisi için zar güç gizlenmiş teşebbüslerdir. kimi vakit Çin, karşı ülkeyi bir borç tuzağına düşürmeyi amaçlayan acımasız kurallarda bir liman yahut köprüyü finanse ediyor. Birtakım durumlarda Çinliler, alıcı ülkenin siyasi dayanağı karşılığında açıkça cömertlik teklif ediyor. AB’de Çin tersi bildirileri bloke eden Macaristan buna açık bir örnek.

AB başlangıçta Üç Deniz İnisiyatifi’nden şüpheliydi. Batı ve doğu üyeleri içindeki siyasi uçurum, Macaristan ve Polonya hukukun üstünlüğünü geri plana atıp popülizme gerçek sürüklendikçe son senelerda genişledi. Başlangıçta bu teşebbüs, bölgeyi Brüksel’e karşı harekete geçirmeye yönelik doğulu bir teşebbüs üzere görülüyordu.

halbuki değil. Bilakis, bölgeyi hem müreffeh kılmak, tıpkı vakitte Rusya ve Çin tesirinden bağımsız kılmak için vizyoner bir arayış. ABD bunu AB’den daha erken anlamıştı.

Üç Deniz İnisiyatifi harika bir fikir. Washington, Brüksel, Berlin ve öbür Batı başşehirlerinin dayanak vermesi gereken bir teşebbüs.”


ALINTIDIR
 
Üst