“Sezai Karakoç çağına hazır olalım”

Perez

Global Mod
Global Mod
Türkiye Müellifler Birliği İstanbul Şubesi tarafınca düzenlenen 13. İstanbul Edebiyat Şenliği, Atatürk Kültür Merkezi’ndeki (AKM) görkemli açılış programıyla başladı. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Sultanbeyli Belediyesinin desteklediği şenlik, bu yıl Türk edebiyatının değerli isimleri içinde yer alan mütefekkir, şair ve muharrir Sezai Karakoç’a adandı.

Ağır iştirakin olduğu şenlik açılış programında açış konuşmasını TYB İstanbul Şube Lideri Mahmut Bıyıklı yaptı.

Sezai Karakoç hayattayken de hakkında sayısız program yaptıklarını ve bundan daha sonra da üstadın yapıtlarını yeni jenerasyonlarla buluşturacaklarını belirten Bıyıklı şu biçimde konuştu:

İstanbul’u en hoş anlatan İstanbul’u en hoş yazan İstanbul’u en hoş yaşayan bir İstanbul şairinin aziz anısına adadığımız 13. İstanbul Edebiyat Şenliği açılış programına beğenilen geldiniz erdem verdiniz

Bedelli dostlar,

Toplumların toparlanmasında, kritik vakit içinderda uyarılmasında, kriz vakit içinderında tahlil bulunmasında büyük kişiselyetler değerli bir rol üstlenir. Onlar yalnızca ortasından çıktıkları milletler için değil bütün insanlık için nimettir. Peygamber varisi olarak goreceğimiz bu ulu şahıslar insanları yeterliliğe, hoşluğa, hayra, rahmete çağıran güç vakit içinderın rehberleridirler. Yüz yılın yol açıcısı olarak görev nazarann Üstad Sezai Karakoç da bu topraklara Rabbimizin bir armağanıdır. Sezai Karakoç, Osmanlı’dan günümüze gelmiş İslâmî fikrin fikrî silsilenin içerisinde yer alan Mehmet Akif ve Necip Fazıl’ın nöbetini günümüze kadar sürdüren bir medeniyet muhafızıdır.

Cenabı Allah bu yüzyılda toplama toparlama öncülük etme görevini edebiyatçılara vermiştir. Toplumun yıkıma uğradığı vakit içinderda çıkıp onlar milletimize özgüven kazandırmış bir daha dirilişin muştusunu vermiştir. Edebiyatın gücünden büyük ülkülerine ulaşmak noktasında istifade etmişlerdir. Edebiyat onlar için maksat değil araç olmuştur. Kutlu bir araç.

Milletimizin yıkımlar yaşayıp umudunu kaybetmek üzere olduğu vakit içinderda korkusuzca meydan yerine çıkarak halkımıza cüret ve özgüven aşılamışlardır.

Onlar cesaretli yürekleriyle tertemiz lisanlarıyla umut muştucusu oldular.

Akif kükreyerek

“Asım’ın jenerasyonu diyordum ya nesilmiş gerçek :

İşte çiğnetmedi namusunu, çiğnetmeyecek! ”

Derken

Necip Fazıl

‘Yarın elbette bizim, elbette bizimdir! Gün doğmuş, gün batmış ebed bizimdir’ diye haykırmıştır.

Narin omuzlarına büyük bir medeniyetin yükünü alan Sezai Karakoç da

Mağlubiyet hezimet büyüyen bir zafer vardır

Diyerek daima zaferi işaret etmiştir.

Onlarda yılgınlık yorgunluk dargınlık bulamazsınız.

Bu şairler görevli şairlerdir. Görevlerinin şuurunda şairler. Akif ve Necip Fazıl’dan bayrağı devralan Karakoç, yaşadığı çağa hem yazılarıyla tıpkı vakitte konuşmalarıyla rehberlik etmiş büyük milletimizi aydınlığa ve kurtuluşa davet etmiştir. Buna karşın çağını fazlaca güzel okuyan Üstad, “Yaşadığı çağ onu hakkıyla okumuş mudur?” sorusuna çabucak karşılık vermek kolay değildir.

88 Yıllık ömrünü bir şiirindeki sözüyle daima tıpkı hoşluğu söyleme davasına adamış medeniyetimizin bir daha dirilişi için çabalamıştır.

Yalnızca İslam’ın yani Müslümanların dirilişi için değil bütün İnsanlığın dirilişi için çabalayan kozmik bir ufka sahip olan Üstadın yapıtlarının insanlığın istifadesine sunmak üzere bir vefa ödevimiz var. Bu manada Türkiye Müellifler Birliği olarak Karakoç’un kitaplarının çeviri edilerek dünyaya yayılması noktasında çaba göstereceğimizi belirtmek isterim. Yakın vakitte Avrupa da Asya da Amerika’da Afrika’da bütün kıtalarda Sezai Karakoç okumalarını başlatacağız İnşallah.

Cemal Süreya onun için inancının çılgını derken Ece Ayhan da sivil şair tanımlamasını yapar. Sezai Karakoç bizim içinse bir yıldızdır.

O bizim karanlığın en koyu olduğu vakitte aydınlığı müjdeleyen sabahyıldızımız.

Behçet Necatigil’in Yıldızlara Bakmak isimli oyunu var. Orada Onca eğitimine karşın yıldızları nazaranmeyen bir adam vardır. Bir faytona biner rasathaneye gitmek ister. Niyeti rasathanenin teleskopundan yıldızları seyretmektir. Otomobilci bu duruma hayret eder. Zira o yıldızları doyasıya seyredebiliyordur. Günümüz insanları ve aydınları da maalesef yıldızları görmek noktasında epeyce başarılı değil.

Biz bu noktada Türkiye Müellifler Birliği olarak milletimize yıldızlarımızı göstermeye devam edeceğiz.

Üstadımız hayattayken yapıtlarının yeni jenerasyonlarla buluşması gayesiyle yüzü aşkın program yaptık. Bundan daha sonra da sorumluluk ortasında diriliş okumalarını sürdüreceğiz.

Düzenlediğimiz Edebiyat Şenliği de bir manada Sezai Karakoç üzere hiç sönmeyecek bir yıldızdan görme yetisini kaybetmiş olanlara göstermek maksadı taşımaktır.

Zira yıldızlarını görmeyen millet, kendini görmüyor, yıldızlarıyla yaşamayan millet, hayatıyor demektir.

Üstadı okumaya ve anlamaya her zamankinden daha epey muhtaçlığımız var. Gelecek yüzyılı kurtarmamız ve varlığımızı sürdürmemiz için diriliş mimarının işaret ettiği çıkış yollarına yönelmekten öteki dermanımız yok. Şayet merhumun açtığı yoldan ilerleyip onun bizi çağırdığı menzile yönelemezsek yok olmamız mukadderdir.

Öncüler olacakları evvelinde sezen insanlardır. Yaratıcının onlara verdiği irfan ve ferasetle olmadan evvelce olacakları görürler. Öngörü sahibidirler. Onların teşhis etme kabiliyeti yüksektir. Tedavide de beceriklidirler. Ama hasta, hasta olduğunun farkına varıp kendisini nasıl tabiplere teslim ederek tedaviye başlamadan deva bulamazsa, toplum da fikir liderlerinin değerini bilip fikirlerinden istifade etmeden kurtuluşu bulamaz.

Geleceği kuracak ve gelecekte daha fazlaca konuşulacak, hem Türkiye için birebir vakitte İslam dünyası için yol açacak, teklif sunacak, maksat belirleyip kurtuluşa çıkaracak tek fikir “Diriliş” fikridir.

Sezai Karakoç’un “milletim!” diye başlayan davetlerine kulak verebilir o davetlerin manasını idrak edebilirsek varlığımızı devam ettirebiliriz aksi takdirde ayağımızı kaymaktan kurtaramayız. Diriliş fikri vakte yenilip ölen bir fikir değildir. Diriliş fikri her dem bir daha doğmaktadır. Her dem taze ve diridir. Gözü olana gününün ışıdığını söyleyen gönlü büyüklerin rehberliğinde yürüyüşe devam etmektedir. Diriliş bitmemiş tersine yeni başlamaktadır.

Fedai Necip Fazılın vefatının akabinde “Herkes şu beylik lâfı ediyor: ‘Bıraktığı boşluğu kimse dolduramaz.’

Boşluk bırakmadı ki doldurulsun.

Der. Evet Karakoç da aziz üstadı üzere Her şeyi doldurdu gitti. Zihinleri doldurdu, gönülleri doldurdu ve yaşını doldurdu.

Sezai Karakoç daha gençlik çağındayken üstün ahlakıyla ve yazdıklarıyla değerli kişiselyetlerin dikkatini çekmiştir. Gönül efendilerinden Fethi Gemuhluoğlu “Sezai Karakoç son zamanda cümle için mürtefi bir noktadır. Doruktur. bir daha dirilmedir. Kıyamdır. Davettir ve davete icabettir. Şiirin bu ebedî ustası sahabe ahlâkı üzerinedir.” der. Sahabe ahlâklı olmasını bilhassa vurgular. Karakoç ömrü boyunca ahlâk büyüklüğünden asla taviz vermez. Sahabe nasıl İslam ile direkt bir bağ kurmuşsa o da bu biçimde bir bağlılıkla inancını yaşar. Son yüzyılda ahlâk anıtı olarak değerlendirilebilecek birkaç bireyden biri olur.

Sezai Karakoç bir hakikat savaşçıdır. Kültür ve medeniyet savaşı verdiğimizi hatırlatır.

Kendisinin izini süren diriliş erlerine hamaset yerine hakikat bilgisini yükler. Onlara şu biçimde gayeler sunar:

“Cephede yurdu korumakla, yurdun ortasında kendi medeniyetimizi gözler önünde tahrip edenlerle savaşmak, birbirinden farksızdır.”

“Cihadı, yalnızca savaşta, cephede silahla çarpışmak biçiminde yorumlama üzere bir dar ve sonlu anlayışa saplanmamalı. Kültür ve medeniyet savaşını da evvela borç olan savaşa katmalı. Daha doğrusu bu cins savaşı, o savaşın ortasında düşünmeli”


Gençler şunu yeterli bilmeli ki Karakoç’u anlamanın en kolay yolu okumaktan geçer. O yapıtlarında bütün okuyucularına yeni ilhamlar verir, onların elinden tutarak daha yükseğe taşır. Diriliş külliyatı insanlığın kurtuluş külliyatıdır. Toplumları düze çıkaracak yol haritaları o güzelim eserlerdedir. Necip Fazıl’ın “Abdülhamid’i anlamak her şeyi anlamak olacaktır.” dediği üzere dersek, Sezai Karakoç’u anlamak her şeyi anlamak olacaktır. Zira o tek bir alanda değil her alanda fikir yürütmüş çağın meselelerine tahlil üretmiştir. Tahlilin şifreleri onda, çağın hastalıklarına deva ondadır. O, yalnız, milletinin geçmişini değil, geleceğini de yüklenmiştir.

Sezai Karakoç milletinin sözcüsü, yorumcusu yol göstericisidir. Toplumun atan nabzı, çarpan yüreğidir. O, milletine başıyla, gönlüyle ve ruhuyla yapışıktır. Alınyazısı, milletinin alınyazısıdır.

Gelecek yüzyılda da onun yol göstericiliğine rehberliğine gereksinimimiz daha epeyce olacak.

Ruhumuzun önünde yürüyen Üstad Sezai Karakoç daima merkezde durmuş yeni kuşaklara merkez olmuştur. Üstadın durduğu noktanın çok uç kutupları dengeleyici orta nokta olduğunu yani İslam’ın durmayı emrettiği nokta olduğunu söz etmek gerekir. Bugün Şehzadebaşı’ndaki ebedi istirahatgahı da İstanbul’un tam ortasını işaret eden taşın arkasındadır. Üstad bir daha orta noktada durmaya, merkez olmaya devam etmektedir. Hikmetli nazarının değdiği herkese feyiz taşımayı sürdürmektedir. Aşıklar ölmez diyor Yunusumuz evet Aşıklar ölmez Sezai Karakoçlar ölmez.

‘Kim demiş her şeyin bitişi vefat, destanlar yayılır mezarımızdan.’

O yapıtlarıyla de umut aşılamaya meydan okumaya konuşmaya ve yol göstermeye devam etmektedir.

Bugün Sezai Karakoç’un konuşuluyor olması fikirlerinin gündeme gelmesi Ankara için de Diyarbakır için de İstanbul için de Bağdat ve Kudüs için de bütün insanlık için de bir rahmettir. Toplumumuzda Sezai Karakoç’un fikri tesiri artarak sürecektir.

Üstad bir daha medeniyet tezimizde bize sürekli öncülük edecek, özgüvenimizi kazandıracak, daralıp bunaldığımız vakit içinderda bize yeni muştular sunacaktır. Ezeli ve ebedi bir ülkünün mensubu olduğumuzu hatırlatarak bizi istikbale taşıyacaktır. O tek başına bir medeniyet savaşçısıdır.

“Ölmeyen medeniyet” yahut “ölmeyecek medeniyet” olarak yorumladığı İslam medeniyeti sonsuza kadar yaşayacaktır. Bitmeyecek ve tükenmeyecektir.

Onun İslam şairi Akife seslendiği üzere biz de kendisine sesleniyor ve diyoruz ki : “Ey büyük şair boşuna yaşamadın, boşuna savaşmadın ve boşuna ölmedin”

Üstadlar ortamızdan ayrıldı.

Vakit geride kalanların birlik vaktidir.

Haydi dostlar artık her zamankinden daha iri daha canlı daha bir olalım.

Bir olalım ki sesimiz daha gür yankılansın.

Ve diyelim ki

‘Ustada kalırsa bu öksüz yapı,

Onu sürdürmeyen çırak utansın!’
 
Üst