Tarımda girdi maliyetleri bir yılda yüzde 105 arttı

sezer

New member
Tarım-GFE’de (2015=100), 2022 yılı Mart ayında bundan evvelki aya bakılırsa yüzde 15,16, bundan evvelki yılın Aralık ayına nazaran yüzde 47,98, bundan evvelki yılın birebir ayına göre yüzde 105,70 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 44,42 artış gerçekleşti.

TÜİK’ten yapılan açıklamaya nazaran, ana kümelerde bundan evvelki aya bakılırsa ziraî yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksinde yüzde 7,85, tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksinde yüzde 16,12 artış gerçekleşti. bundan evvelki yılın tıpkı ayına bakılırsa bakılırsa ziraî yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksinde yüzde 56,43, tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksinde yüzde 113,89 artış gerçekleşti.

Yıllık Tarım-GFE’ye nazaran 7 alt küme daha düşük, 4 alt küme daha yüksek değişim gösterdi

Yıllık artışın düşük olduğu alt kümeler sırasıyla, yüzde 31,48 ile veteriner harcamaları ve yüzde 34,54 ile tohum ve dikim gereci oldu. Buna karşılık, yıllık artışın yüksek olduğu alt kümeler ise sırasıyla, yüzde 228,20 ile gübre ve toprak geliştiriciler ve yüzde 175,39 ile güç ve yağlar oldu.

Aylık Tarım-GFE’ye nazaran 9 alt küme daha düşük, 2 alt küme daha yüksek değişim gösterdi

Aylık artışın düşük olduğu alt kümeler sırasıyla, yüzde 2,73 ile makine bakım masrafları ve yüzde 3,31 ile öbür mal ve hizmetler oldu. Buna karşılık, aylık artışın yüksek olduğu alt kümeler ise sırasıyla, yüzde 44,65 ile gübre ve toprak geliştiriciler ve yüzde 23,32 ile güç ve yağlar oldu.
 
Üst