Taşkömürü üretimi Mart’ta arttı

sezer

New member
TÜİK, “Katı Yakıtlar, Mart 2022” bilgilerini yayımladı.

Buna göre, linyit üretimi Mart ayında 7 milyon 363 bin 815 ton olarak gerçekleşti.

Linyit satılabilir üretimi Mart ayında bundan evvelki aya bakılırsa yüzde 18,4 bundan evvelki yılın birebir ayına göre yüzde 33,6 arttı.

Taşkömürü üretimi Mart ayında 135 bin 233 ton olarak gerçekleşti. Taşkömürü satılabilir üretimi Mart ayında bundan evvelki aya bakılırsa yüzde 21,6 bundan evvelki yılın tıpkı ayına bakılırsa yüzde 11,9 arttı. Taşkömürü koku satılabilir üretimi ise Mart ayında 394 bin 25 ton olarak gerçekleşti. Bu üretim bundan evvelki aya göre yüzde 11,2 bundan evvelki yılın birebir ayına göre yüzde 8,2 arttı.

Taşkömürü ithalatı Mart ayında 2 milyon 487 bin 225 ton oldu. Taşkömürü ithalatı Mart ayında bundan evvelki aya bakılırsa yüzde 5,3 artarken bundan evvelki yılın tıpkı ayına bakılırsa yüzde16,5 azaldı. Taşkömürü koku ithalatı Mart ayında bundan evvelki aya göre yüzde 7,6 bundan evvelki yılın birebir ayına göre ise yüzde 10,1 azaldı.

Üretimin teslimatları karşılama oranı Mart ayında yüzde 98,5 ile en yüksek linyitte gerçekleşti. Bu oran taşkömürü kokunda yüzde 86,2, taşkömüründe yüzde 5,9 olarak hesaplandı.

Taşkömürü ve linyit teslimatı en çok termik santrallere yapıldı

Katı yakıtların teslimat yerlerine göre dağılımı incelendiğinde; Mart ayında taşkömürü teslimatının yüzde 63,2’si termik santrallere, yüzde 15,4’ü kok tesislerine, yüzde 9,1’i demir-çelik dışındaki endüstriye yapılırken, linyit teslimatının yüzde84,8’i termik santrallere ve yüzde 10,5’i demir-çelik dışındaki endüstriye yapıldı. Taşkömürü kokunda ise en çok teslimat yüzde 93,8 ile demir-çelik sanabir daha yapıldı.
 
Üst