Türkçeyi birinci konuşanlar tespit edildi: 9 bin yıl öncesine dayanıyor

Perez

Global Mod
Global Mod
Global bir dilbilimci kümesi, içlerinde Japonca, Korece Türkçe ve Moğolca’nın da bulunduğu lisan ailesinin kökenleri üzerine yeni bir araştırma yayımladı.

Yapılan çalışmada, yaklaşık 9 bin yıl evvel Japonca-Korece-Türkçe’nin ortasında bulunduğu lisan kümesinin, eski Çin’deki darı çiftçileri tarafınca kullanıldığı açıklandı.

Araştırmada, dilbilimsel, genetik ve arkeolojik ispatların birleştirildiğin altı çizilirken 8 bin kilometreden çok alanda kullanılan Trans-Avrasya lisanlarını konuşan bireylerin genetik cetlerinin belgelendiği vurgulandı.

BUZ EVRESİNDEN daha sonra TARIMIN BENİMSENMESİ GÜÇ VERDİ

Yayımlanan dokümanlarda, bulguların Buz Bölümü’nün akabinde insanlığın tarımı benimsemesinin, dünyanın birtakım büyük lisan ailelerinin dağılmasına nasıl güç verdiğini gösterdiğini aktarıldı.

Araştırmacılar darının, avcı-toplayıcılar ziraî bir ömür biçimine geçerken değerli bir erken mahsul olduğunun altını çizdi.

Dünyada 98 Transavrasya lisanı bulunurken, bunların başında Korece ve Japonca’nın yanı sıra: Avrupa, Anadolu, Orta Asya ve Sibirya’nın kimi bölgelerinde kullanılan Türkçe dahil olmak üzere çeşitli Türk lisanları; Orta ve Kuzeydoğu Asya’da Moğolca dahil olmak üzere çeşitli Moğol lisanları, Mançurya ve Sibirya’da çeşitli Tunguz lisanları bulunuyor.

LİAO IRMAĞI VADİSİNDEKİ ÇİFTLİKLERDE ORTAYA ÇIKTI

Araştırmada Trans-Avrasya lisan ailesinin Çin’in Liaoning ve Jilin eyaletlerini ve İç Moğolistan bölgesini kapsayan bir alan olan Liao Irmağı vadisindeki Neolitik darı çiftçilerine kadar uzandığı bildirildi.

Bu çiftçilerin kuzeydoğu Asya’da ilerlediği ve alt lisanlarını binlerce yıl boyunca kuzeye, batıya, Sibirya’ya, doğudaki Kore yarımadasına ve deniz üzerinden Japon takımadalarına yaydığı açıklandı.

Linguistik Arkeoloji Araştırma Kümesi’nin önderi, Almanya’daki Max Planck İnsan Tarihi Bilimi Enstitüsü’nden ve Nature mecmuasında yayınlanan çalışmanın baş muharriri mukayeseli dilbilimci Martine Robbeets, “Birinin lisanının, külçeşidinin yahut halkının köklerinin mevcut ulusal hudutların ötesinde olduğunu kabul etmek, birtakım insanların çabucak hemen yapmaya hazır olmadığı bir cins kimlik teslimidir” dedi.

“Japonya, Kore ve Çin üzere kuvvetli uluslar çoklukla bir lisanı, bir kültürü ve bir genetik profili temsil ediyor olarak resmedilir” diyen Robbeets, “Milliyetçi gündemleri olan insanları rahatsız eden bir gerçek, Asya’dakiler de dahil olmak üzere tüm lisanların, kültürlerin ve insanların birbirine karışmış olmasıdır” formunda konuştu.

KAYNAK: NTV
 
Üst